Referat fra ekskursion i Ørneklubben den 12. november

Af Børge L. Rasmussen

Der var tilmeldt 11 børn til Ørneklubbens tur den 12. november, men der skete det glædelige, at der kom 17 børn samt næsten lige så mange forældre til turen, der var henlagt til Nakkebølle Inddæmning og arealet i skoven ved ”Bittenhus” og det gamle Nakkebølle Sanatorie. Dagen bød på i alt 25 arter af fugle, her i er medregnet de arter, der blev ringmærket ved ”Bittenhus” af Michael Bjerregaard.
Ved velkomsten fik jeg desværre alene navnet på de ikke tilmeldte børn skrevet ned, så der har jeg et lille problem med at tilsende dem en liste over dagens observationer samt denne afrapportering.
Hvis nogle af disse børn eller deres forældre, eller andre for den sags skyld, ønsker en udskrift af rapporten og listen på observationerne, må jeg bede de pågældende om at kontakte mig på mail borge.lrasmussen@gmail.com. Så returnerer vi meget gerne rapporten og obsrervationslisten listen, de kan også downlloades her: rapport og observationsliste.

041222orn1communiko

Foto: Communiko.  

041222orn1

Foto: Communiko.  

041222orn2blr

Foto: Børge Langkilde Rasmussen. 

041222orn3

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.  

041222orn4

 Foto: Communiko.  

041222orn5com

Foto: Communiko.   

041222orn6

Foto: Børge Langkilde Rasmussen. 

041222orn7

Foto: Børge Langkilde Rasmussen. 

041222orn8

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.

041222orn9

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.  

041222orn10

Foto: Børge Langkilde Rasmussen. 

041222orn11

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.  

041222orn12

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.  

041222orn13ingridgaarsman

Foto fra slowmotionvideo optaget af en af de yngre deltagere Ingrid Gaarsman.

041222orn14ig

Foto fra slowmotionvideo optaget af en af de yngre deltagere Ingrid Gaarsman.

041222orn15

Foto: Børge Langkilde Rasmussen.   

041222orn16

Foto: Communiko.  

041222orn17

Foto: Communiko.   

041222orn18

Foto: Communiko.  

Med de mange tilbagemeldinger vi har modtaget, tør vi næsten godt skrive, at alle havde en dejlig dag. Begejstringen var stor, og børnene strøede om sig med superlativer hele tiden, for hver ny fugl eller ting, der blev opdaget. Også hyggen omkring bålet med spisningen, Michaels overdådige overraskelses sække, ringmærkningen eller blot det lige at få lov at lege i vandkanten, ja, så gav det reaktioner fra børnene. Sådan skal der være plads til det hele.
Vi fra ledelsen vil sige alle en stort TAK! for al jeres opbakning og deltagelse til de enkelte dages aktiviteter.
Og vi bliver så glade og taknemmelige for alle de hilsener og reaktioner vi får under og efter et arrangement. Det hjælper selvfølgelig også med til, at vi allerede nu med sikkerhed kan sige, at vi vender tilbage med en ny aktivitetsliste, for forårets events i Ørneklubben.
Michael har modtaget noget råfilm fra fotografernes optagelser på dagen.
Det bliver mega sjovt at se det vist på TV i reklamer m.v. Alle kan godt glæde sig til at se det 2,5 minut lange indlæg, der kom ud af de mange optagelser de gjorde på dagen.
Her kommer nogle links til gode fuglesider for Ørneklubmedlemmer:
Ørneklubben: Fugle for børn (dof.dk) https://www.facebook.com/people/Ørneklubben/100064318625258
Og her et par for fugleaktiviteter på Fyn:
DOF Fyn
DOF Fyn | Facebook
På en af disse sider vil vi også lægge flere fotos op, samt nogle af Ingrid Gaarsmans små video-strimler fra ringmærkningen. Med det vil vi gerne takke for i år og ønske alle Ørneklubmedlemmerne en rigtig god og glædelig jul! Mieke, Henrik, Michael og Børge
Kontakt:
Børge på mobil 22 21 60 20 eller mail borge.lrasmussen@gmail.com