Referat fra foredrag med Christian Hjorth

Af Søren Gjaldbæk

Christian Hjorth har været medlem af DOF gennem mere end et halvt århundrede, formand for lokalbestyrelsen i Ringkøbing Amt 1972-1981, medlem af DOFs hovedbestyrelse fra 1980 til 2011, næstformand i 1982 og formand fra 1988 til 2011. Desuden medlem af Vildtforvaltnings rådet fra 1982 til 2014. Ud over at være foreningsmand var og er Christian også en mand, som man jævnligt møder i felten, blandt andet på Sydlangeland når han besøger Søren Bøgelund i Gulstav.

110124signeringmmj

Pause, hvor Christian Hjorth signerede bøger. Foto: Michael Mosebo Jensen.

42 var mødt frem i høresalen på Daslum Landbrugsskole torsdag den 11. januar for at høre Christian fortælle om sin tid i DOF samt arbejdet med bogen ”Med DOF i et halvt århundrede”, der udkom november 2023. Det er en mursten på 352 sider med mange fotos og mange fortællinger og historier om folk, som Christian har mødt i felten, i DOF og (sam)arbejdet med mange politikere - her under otte forskellige miljøministre - så forskellige som Hans Christian Smith og Svend Auken. Også Prins Henrik og Dronning Margrethe optrådte i det store persongalleri.

Det blev en rigtig sjov aften, hvor de fleste tilsyneladende havde været med på lange stræk - genkendelsens glæde kunne ofte høres fra salen, når der dukkede fotos op af forskellige folk - også mange fynboer. Man blev mindet om, at 40-50 år får de fleste til at se en anelse ældre ud!

110124hjothsg

Christian Hjorth. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det vil føre for vidt at gå ind på de mange historier, som Christian nåede omkring. Nævnes skal dog, at den i 1988 afgående formand for DOF Lorenz Ferdinand mente, at der var tradition for, at DOFs formand var fra København. Der var dog ingen kandidat, der sprang i øjnene. Christian Hjorth fortalte, at han havde sagt at ”jeg kan da godt være formand, indtil I finder en københavner”, det blev han så, og formanden har været fra Vestjylland siden.

110124publikummmj

Publikum - for indviede mange kendte ansigter, herunder en tidligere formand for DOF Fyn. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Foredraget blev afbrudt af en ”kort pause”, hvor alle fremmødte fik bogen, og Christian skrev en lille personlig dedikation til alle.

Vi takker for en fornøjelig aften.