Referat fra møde i DOF Fyns bestyrelse den 17. april 2024

DOF Fyns bestyrelse holdt endnu et møde i foreningens lokale på Rasmus Rask-skole i Bellinge. Mødet fandt sted den 17. april, denne gang uden traktement, sikkert til stor glæde for kassereren.

Man diskuterede blandt andet

  • Sjældne og/ eller sårbare ynglefugle
  • Møde for kommunerepræsentanterne i De Grønne Råd
  • Medlemsstatistik
  • Boligbirding
  • Økonomi - CES-ringmærkning fik bevilget et tilskud
  • Repræsentantskabsmødet den 19. og 20. april
  • Turguider - vi har for få turguider til at efterkomme forespørgsler

Man kan læse et referat fra mødet her.

110424havreet

Havrevimpe. Foto: Erik Thomsen.