Referat fra møde i Naturpolitisk udvalg

Den 14. juni blev der afholdt møde i naturpolitisk udvalg. Referat fra mødet kan ses her.

Punkt 4 på mødet omhandlede træfældning i statsskovene i fuglenes yngletid. Der har været en del indlæg på facebook om dette fra folk, der færdes i skovene på Sydlangeland. Folk forstår ikke, hvorfor fugle og planteliv skal forstyrres på så kritisk et tidspunkt.

 

Fældningen skete den 29. april. Video: Hans Rytter.

Vi citerer fra referatet:

”Det er den almindelig holdning i udvalget, at der ikke skal lægges fingre imellem i vores kritik af Naturstyrelsens driftsmetoder. Det er helt uacceptabelt, at der skoves i fuglenes yngletid i statsskovene, i DOF-Fyns område aktuelt dette forår på Sydlangeland i Gulstav skovene, ved Søgaard og i Eget. Vi har fået mange tilkendegivelser om, at folk undrer sig, og at ingen ansvarlig skovejer ville fælde skov og ødelægge skovbund i fuglenes yngletid, hvor også de fredede orkideer er i fuld blomst.

Vi foreslår derfor DOF-Fyns bestyrelse, at med små omformuleringer, så skal vores skriftlige reaktion sendes til Naturstyrelsen Fyn via formand Henrik Kalckar. Vi finder, at det er uforståeligt, at Naturstyrelsen ikke har regler imod fældning og anden ødelæggende aktivitet generelt i fuglenes yngletid.”

Høsten fra skovene ved Gulstav den 6. juni. Foto: Hans Rytter.

DOF Fyns formand har rettet henvendelse til skovridder Jacob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn og fremført DOF Fyns syn på sagen, der naturligvis flugter ovenstående. Der henvises blandt andet til at problemet er løst i Svendborg Kommune, hvor der er regler for, hvornår, der kan fældes træer, ”så vidt muligt i perioden august til marts”, altså uden for fuglenes yngletid.

Problemet er ikke udelukkende fynsk, der arbejdes med det flere andre steder i landet, læs om dette her. Vi håber, at bestræbelserne bærer frugt, så fugle og planter kan få ro til at sende nye generationer på vej. Vi er alle interesserede i at sikre biodiversiteten, og staten burde være med til at gå forrest her.

Som det ofte sker, når fuglefolk er samlede, bliver der tid til at kigge på fugle. Det var også tilfældet her - udvalget opdagede en Drosselrørsanger, som holdt til ved Hønsehave Grusgrav. Den blev i de følgende dage set af ganske mange.

Drosselrørsanger, Hønsehave. Foto: Erhardt Ecklon.

Tekst: Søren Gjaldbæk.

##