Referat fra nattergaletur til Sollerup, tirsdag den 16. maj 2023

Af Gunhild Brink

Vi var ca. 20 deltagere, der igen havde fundet til Sollerup, den traditionelle fugle(stemme)tur, i år den 16. maj - med Niels Bomholt som kyndig leder.

220523nattergalelytaja

Der lyttes efter Nattergal - det lykkedes til sidst. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Cirka 10 graders råkulde, overskyet, men godt med tøj på, uld og vindtæt, så det gik - ingen regn, selv om vi nok kan trænge til det!
På søen lige ved Sollerups P-plads, var Taffelænder, et par. Svaner. Svalerne fløj lavt hen over engen. En Stillits sad ret højt i et poppeltræ. Grågæs gik på marken, vi så også en del Skarv- og gåseflokke i luften.
Mod Arreskov Sø langs de kønne syrenhegn på nordsiden af vejen - syd for vejen har vi jo det store eng/mark-areal,
de gule ranunkler, Engkarse, mange af de vilde markplanter - et rent "guldaldersyn”. Rødhals, Munk, gulbug hørte vi- Gulspurv, Halemejse, Havesanger, Sangdroslen var flittig med sine tydelige sang-gentagelser. Enkelte svaner og Viber lod sig se - vi kom ned til Arreskovs søbred, flere flokke Toppet Lappedykker lå her, desuden gode flokke af Troldænder, Blishøns, Gråænder, også her fløj svalerne over hen over søen - tilbage og så til skoven, gennem det store engområde - her var sat an til Majgøgeurt i pænt antal, Engkappelejerne stod i fuld gul blomst, ranunkler, Kæruld - og så var droslen her også i fuld gang igen - Havesanger, igen Munk, og så hørtes Nattergalen...? Eller?

220523nattergalkko

Nattergal, turens hovedmål. Man hører den mere end man ser den. Foto: Karen Koefoed.

Ruten bringer os jo til området omkring Skovhaven, marker/engene med de store, flotte egetræer, her har de lys og god plads - en enkelt faldt for en vinterstorm, men den vokser pænt videre i en ny tilstand. Engen, udsigten om man vil, er igen til et J. Th. Lundbye-billede fra guldalderens 1830er-år. Og her var Nattergalen! Tydeligvis. I andre år har Nattergalen måske været mere talrig, men vi hørte den helt sikkert. Dens sang var jo en god del af turens mål. Sædvanen tro kom vi gennem et vådt skovområde, ud på stien, op ad bakken og så til Sollerupvejen - her var Gærdesanger, Tornsanger og igen drossel. Men skovsneppen så vi ikke denne gang... en en Natugle hørte vi. Tilbage til Sollerup-startstedet - tusmørket, den lyse aften/nat - tak for en igen spændende tur!

220523skovsneppeobo

Skovsneppe, de sidste nåede at se to inden de steg i bilerne. Foto: Ole Bo Olsen.

PS: Turleder Niels Bomholt oplyser, at bagtroppen så to Skovsnepper og hørte en Natugleunge - de sidste skal blive de første…..