Referat fra Naturpolitisk Udvalg

 Skygge

Det fynske fugleliv er mange steder kun en skygge af sig selv. Odense Fjord og Agernæs Flak savner politisk bevågenhed. Foto: Esben Eriksen

Der blev holdt møde i Naturpolitisk Udvalg den 5. oktober. Der blev blandt andet drøftet, hvordan man får politisk fokus på at fuglene er forsvundet fra Odense Fjord og Agernæs Flak. Ligesom udvalget drøftede revision af vildtreservaterne Odense Fjord og Det Sydfynske Øhav og meget mere. Læs hele referatet fra mødet her.

##