Referat fra repræsentantskabsmøde i DOF

Af Niels Bomholt

Det halvårlige repræsentantskabsmøde blev denne gang den 20. og 21. april holdt på Sørup Herregård ved Ringsted. Fra Fyn deltog Michael Bjerregaard og Niels Bomholt.

Her følger lidt nedslagspunkter fra en begivenhedsrig weekend.

DOFs økonomi er pt. dårlig og viser et underskud på 180.000 bl.a. fordi man har måttet købe nyt IT system, og det er yderst vanskeligt at styre de store projekter, som laves i samarbejde med fonde og andre interesse organisationer. Projekterne involvere også typisk flere ansatte og store lønudgifter. Samlet omsætning i DOF i 2023 er 48 mill. Budgettet for 2024 viser et lille overskud.

Fra vores formand Egon Østergaards beretning kan nævnes, at der er op mod 85 nye anlæg til Vedvarende energi på vej – voldsomt - men DOF har stadig ret til at klage over placeringer, selvom nogle i regeringen mener det modsatte. Anlæggene må dog ikke opsættes i fuglebeskyttelses områder og Natura 2000 områder. DOF var med til at forhindre opsætning af vindmøller på Omø Stålgrunde og i Ballum Marsken. Desværre medfører det, at testcenteret i Østerild bliver udvidet. Der blev også nævnt, at der er indgået et samarbejde med Novo Nordisk og DOF Fyn om fugleoptælling på virksomhedens areal.

180424repsigrid

Repræsentskabet. Michael Bjerregaard ses som nummer to fra venstre i første række, Niels Bomholt gemmer sig i flokken, Foto: Sigrid Andersen.

Der var forslag om at gøre næste rep.møde digitalt for at spare, men lokalafdelingen DOF København tilbød at betale de ca. 200.000 kr. som et sådant møde koster, så mødet til efteråret holdes som sædvanligt på Dalum Landbrugsskole.

EU havde vedtaget, at 20% af det samlede areal skal være natur. Men nu er forslaget pludselig taget af bordet igen, og med en forventet højredrejning af parlamentet efter valget, skal vi nok ikke forvente, at det kommer op igen – sørgeligt

Vildforvaltnings-nævnet? (hedder det ikke Vildtforvaltningsrådet?)havde vedtaget, at det skulle være slut med opdræt og udsætning af gråænder, da antallet af registrerede udsætninger ikke stemmer med det antal fugle, som bliver opdrættet. Store mængder ænder i en lille sø forurener meget! Men ministeren gik imod forslaget, så det er fortsat lovligt – sørgeligt

DOF lokalafdeling i Nordvestjylland er skuffede over at hovedforeningen ikke ville gå imod en udvidelse af Østerild Testcenter, hvor op til 450 m. høje vindmøller skal testes tæt på moser og klitheder. Men DOF er bange for at protestere, da det ville kunne gå ud over fremtidig ret til at protestere.

Fra Fugleværnsfonden var der dog positive nyheder. Der var opkøbt et par nye spændende områder i Jylland, og mere var nok på vej. Og man får stadig tilbudt nye områder. I Tryggelev Nor er der blevet udsat Galloway kvæg. Der blev under stormen slået hul i diget, men man forventer, at det med tiden lukker sig selv.

Der var et spændende oplæg fra DOF-ung, som nu har 350 medlemmer. De var især begejstret for ophold på fuglestationerne. Det er hipt at passe på naturen og biodiversiteten for tiden. De efterlyste også en mere progressiv og fremadrettet naturpolitik fra DOF.

Der blev også tid til en ekskursion til Gyrstinge Sø, hvor vi så 3 Lille Flagspætter, Fiskeørn og Rovterne.