Referat fra tur til Gyldensteen Strand lørdag den 3. juni 2023

Af Kurt G. Holm

Kl. 8 lørdag morgen dukkede der 7 morgenfriske deltagere op på parkeringspladsen ved Gyldensteen Strand, de blev straks mødet af en lige så frisk Jens Bækkelund, der skulle være dagens guide på stedet. Jens har et indgående kendskab til Gyldensteen Strand, idet han i en årrække har været tilsynsførende for området, efter Aage V. Jensens Naturfond overtog det i 2011.

Turens første stop var digetoppen ved Kystlagunen, tæt på busholdepladsen. Herfra kan man overskue både Kystlagunen og Engsøen.

Jens gav os en kort beskrivelse af stedets historie, fra inddigningen og bygning af pumpemøllerne ved Stegø og Langø i 1870-71- , etableringen af elektriske pumper i 1960`erne, til Åge V. Jensens Naturfond erhvervede området i 2011 og herefter ” uddigede” område – altså fjernede digerne og gennemførte en genopretning af naturen i form af Kystlagunen med saltvand og Engsøen med ferskvand.

Der var en del fugle i kystlagunen, blandt andet Fiskehejre, Storspove, Klyder en enkelt Skeand og en ditto Knarand. Desuden kunne vi se en større flok Grågæs på markerne mod syd.

120623fiskkgh

Fiskehejre. Foto: Kurt G. Holm.

I Engsøen kunne vi se Klyder med unger på den kunstige ø tæt på vejen. Jens viste og forklarede, hvordan man havde lagt en line med flydere rundt om øen for at holde rævene væk. For at komme ind til øen skal ræven dykke under linen, og det bryder den sig slet ikke om. På den måde var det lykkedes en del Klyder at få unger i år.

Foruden Klyderne så vi Blishøns, Rødben, Havterne og en enkelt Ravn, samt en del Grågæs. Nogle med gæslinger.

Vort besøg på denne lokalitet havde en helt speciel lydkulisse, nemlig en højlydt kvækken fra de Grønne Frøer i Engsøen.

Herefter gik turen til søen, nord for tærskeladen. Det første man bemærkede her var store mængder af Stære og svaler, både Bysvaler og Landsvaler. Desuden så vi Rødben og Knopsvaner samt en flok overflyvende Canadagæs, der blev bemærket på grund af deres meget specielle stemme.

120623kgh Klyde. Foto: Kurt G. Holm.

Så gik turen videre mod Langø Mølle, den gamle pumpemølle der er blevet flot renoveret og i dag bruges som udsigtstårn. Turen gik via Langø plantage, og her gjorde vi stop for at høre den fantastiske fuglesang. Der hørtes blandt andet Gøg, Grønirisk, Gærdesmutte, Gransanger, Munk, Sangdrossel og Gulbug, samt en ivrigt trommende Stor Flagspætte.

Turen ud til Langø Mølle gik via kysten, og her bemærkede vi blandet andet Edderfugle med unger samt Toppet Skallesluger.

Vel ankommet til møllen gik det til tops. Undertegnede nåede op som den sidste og fandt mig et sted at stå, hvor ingen andre var. Det passede dog ikke, der var en Stormmåge der havde bygget rede under et af Ole Runges smukke akvareller, der sidder på tårnets kant og fortæller, hvilke fugle man kan forvente at se i den pågældende retning. Min ankomst passede absolut ikke Stormmågen, og det havde nær kostet mig min kasket, som den prøvede at angribe.

120623stormkgh

Stormmåge møllen ved Reservatet. Foto: Kurt G. Holm.

Stormmågen fik selvfølgelig fred i sin rede, og vi nød udsigten over Reservatet og over havet mod Æbelø.I sydlig retning stod en Trane og lidt bag den en Havørn, der tilsyneladende var i gang med at fortære et bytte.
Så gik turen tilbage til P-pladsen og en kop medbragt kaffe i det flotte Naturrum, som man ved samme lejlighed fik mulighed for at se nærmere på.

Sidste punkt på dagens program var Egensehytten i Egense Plantage. Den ligger i den østlige ende af Engsøen, og har et rigtig fint kik ud over området.

Herfra kunne vi se store mængder Grågæs og ænder på søen og en del Knopsvaner. Desuden en enkelt Musvåge og en Rørhøg i det fjerne.

Så var dagens tur slut. Stor tak til Jens for en veltilrettelagt og spændende tur med mange gode fugleoplevelser.