Referat fra turen til Enebærodde den 2. april

Otte mand m/k havde trodset den pivkolde østenvind - eller også for søvnige til helt at overskue konsekvenserne af den - og stod klar ved parkeringspladsen ved Enebærodde tirsdag den 2. april klokken lidt over seks, da turlederen ankom. Lyset var ved at bryde frem, og det var en rigtig flot morgen. Vi gik ud mod obsposten - der sang blandt andet Gransanger, Korttået Træløber og Jernspurv fra den lille skov Charlottenlund, som ligger ved det sidste sommerhus. Vi kom fri af skoven og hybenhegnet mod havet - her kunne man rigtigt mærke vinden og se belønningen forude, det lille krat, hvor man står fint i læ og kigger vestpå, hvorfra fuglene kommer trækkende. Efter en halv times tid stødte yderligere to fuglekiggere til.

Grønirisk, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

Hvid Vipstjert og Tornirisk var de dominerende trækarter, men også lidt Rørspurve, Stillits, Grøn- og Gråsisken, Grønirisk og Bogfinker kom forbi. På vadefladen stod nogle få Store Præstekraver, knap hundrede Store Regnspover og lidt flere Gravænder. Inde over Fjordmarken kunne vi se, at der var gang i Bramgæssene, store flokke fløj frem og tilbage over området - dem fik vi senere at se tættere på. To gamle Havørne fløj rundt over Hofmannsgave - tæt sammen - de har åbenbart ikke fået ynglet i år.

Turdeltagere - fotografen er næsten med. Navnene kan på grund af GDPR ikke offentliggøres, da der ikke foreligger skriftlig tilladelse.

”Svale”, lød det pludseligt fra én af deltagerne, og alle fik deres første Landsvale, den fløj lige hen over os og hurtigt væk. Senere kom en Svaleklire trækkende - rigtig fint. På havet kunne vi se et par Suler - lidt for langt væk - og nogle Splitterner fouragerede ud for os en del af tiden. Et par Spurvehøge trak også forbi - de sneg sig lavt ud langs odden.

Spurvehøg, Enebærodde - de sniger sig lavt ud langs odden. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det kneb for solen at få magt, og da der ikke var tale om lavinetræk, bestemte vi os for at tage til Firtalsstranden - samtidigt kom en Rød Glente trækkende lavt ind over Egensedybet i perfekt lys - rigtig flot.

Svaleklire, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

Allerede på parkeringspladsen blev vi mødt af en glad birder, der fortalte, at den Amerikanske Pibeand var på plads - der var sågar fire!!! Det lød jo lovende, så ville det jo være nemmere at finde én - skulle man tro. I tårnet stod folk, som havde kigget længe, de havde set nul eller én ganske kort. Efter et kvarters tid dukkede anden nu op igen, samme sted som den blev opdaget - desværre havde den lille flok Pibeænder - 10 stk. -, som den fulgtes med fundet ud af, at der var bedst i et lille område bag rørene, så de første tre gange, vi så den, var ret korte fornøjelser. Senere var den mere medgørlig og lå frit fremme i super lys. De tre andre så vi ikke noget til!

Amerikansk Pibeand. Foto: Claus Dalskov.

Der var mange Bramgæs, der i større eller mindre flokke fløj ind over Firtalsstranden og videre ned mod Ølundgård - der skal nok have været en tre tusinde i det hele. Ellers kunne vi kigge på Klyder, Krik- Knar - og Pibeænder og lappedykkere - gråstrubet, toppet, lille og sorthalset. Af sidste art er der nu 21. På et tidspunkt kom en yngre Havørn ind over sydfra og rørte godt rundt i suppen - fuglene fandt nu hurtigt på plads igen. Vi skiltes ved ellevetiden og havde trods vejrmæssig modstand set mange fine fugle. Som en turdeltager sagde det: ”Tak for en kold, men god tur.”

Tekst: Søren Gjaldbæk.

##