Referat - Nyt fra bestyrelsen

Følg med i bestyrelsens arbejde - læs om de behandlede emner på bestyrelsesmøderne.

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 22. november kan læses via linket:  2018 10 22

##