Referat Repræsentantskabsmøde Dalum November 2022

Af Palle Rosendahl Larsen

230127 RepMoede Dalum 2211 fra FB SigridAndersen
Deltagere i efterårets repræsentantskabsmøde.  Foto lånt fra Facebook /sigrid Andersen. Fotograf ej oplyst 

Efteråret repræsentantskabsmøde blev afholdt på Dalum Landbrugsskole, med et godt fremmøde fra Fuglenes Hus, DOF´s lokalafdelinger og enkelte gæster.

Det lokale referat er tidligere lagt ud på hjemmesiden; men her det officielle referat fra mødet.

Følgende punkter blev drøftet iflg. dagsordenen:

 • Valg af dirigenter og stemmeoptællere
 • Formandens beretning
 • Budget for 2023 og kontingenter
 • Ændring af DOF´s vedtægter
 • Ørneklubben
 • IT udvikling i DOF
 • Danmarks Fugle – ny hjemmeside
 • Fuglestationspraksis
 • DOF´s Klima og biodiversitetsfond
 • Bretning fra de faste udvalg og faglige grupper
 • Skagen Fuglestation
 • Kongeørn GPS projekt

Se hele referatet på dette link

Forårets repræsentantskabsmøde bliver på Comwell Hotel Rebild Bakker i 22.-23. April.