Registrer ynglende Husskader og Krager

I medfør af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet skal Danmark og andre EU-lande med års mellemrum indrapportere, hvornår Husskade og andre jagtbare fuglearter påbegynder yngletiden, hvilket vil sige påbegynder redebygning, æglægning m.m. Det gjorde DOF vinteren 2020, og i den forbindelse opstod der diskussion om, hvornår Husskader og Krager begynder at bygge rede i Danmark, herunder forstås også renovering af deres gamle rede.
magpie 3980799 1280
Enhver forældre vil sine børn det bedste - kunne der være potentielt redemateriale her? Foto: Pixabay.com
 
Spørgsmålet er interessant, da Husskaderne må fanges i perioden 1. marts til 15. april, og krager i perioden fra 1. marts til 30. april. Spørgsmålet er om det gradvise mildere klima gør at fx Husskader kan have unger i reden inden for fældefangstperioden. 
 
Det bedste udgangspunkt for DOF i kommende diskussioner er at kunne fremlægge valide data overfor myndighederne. Dem har DOF alt for få af for nuværende, når det handler om ynglende Hussakder og Krager. Her kan alle bidrage ved at indtaste konstateret yngleadfærd hos Husskader og Krager. Vi beder derfor DOF Fyns medlemmer registrere redebygning, rugning, fodring og udfløjne unger fra Huskade, Gråkrage og Sortkrage henover foråret.
 
Ved indtastning i DOF Basen af yngleadfærd vælger man først "ynglende" som den primære adfærd og dernæst tilføjer man sekundær adfærd som kan være fx redebyggende eller udfløjne unger. 
 
Hold øje med dine lokale Hussakder og krager i henover foråret. Undertegnede så allerede den 22. februar redebygende Husskader i Åløkkeskoven og i Tarup, hvilket er indrapporteret i www.DOFbasen.dk
 
Vil man vide mere om fældefangst af Huskader og Krager, kan man se denne forklarende video fra Danmarks Jægerforbund.
 
Tekst: Esben Eriksen