Rekordmange Havørne på Fyn

Kombinationen af fint vejr, isdækkede søer og fjorde samt den aflyste nationale ørnetælling gjorde, at vi besluttede at lave en spontan fynsk ørnetælling. Tilslutningen har været fantastisk trods det korte varsel, og alene i DOF Basen blev der indtastet 99 Havørne og via mails og facebook kom yderligere 26 ørne til. Altså samlet 125 Havørne, men, men, men… det tal rummer naturligvis mange ”gengangere”.

140046697 3646749942079972 3922345610167661752 o

Rekordmange Havørne blev set på den fynske ørnetælling. Her en adult fra Tåsinge. Foto: Leif Sørensen

Så da en fantastisk weekend med et ”hav af ørne” var forbi, stod undertegnede tilbage på perronen. Hvad nu? Hvordan ville vi få det bedst mulige bud på antallet af Havørne på Fyn i weekenden 13.-14. februar? Jeg besluttede, at tallet var nødt til at være sammenligneligt med tidligere ørnetællinger, derfor blev Kim Skelmose kontaktet. Kim er artskoordinator for Havørn i Danmark, og Kim har tidligere været med til at koordinere de nationale tællinger.

Kim kunne fortælle at man i de nationale ørnetællinger altid indregner de faste ørnepar uanset om de er set eller ej. Tællingen er altså et udtryk for, hvor mange ørne, der vurderes at være i Danmark på det pågældende tidspunkt. Samme metode er derfor anvendt for Fyn i ørnetællingen i den forgangne weekend. Resultatet er et udtryk for kendte ynglepar og antallet af sete fugle, der vurderes ikke at være ynglefugle.

Jeg kontaktede Lille Sørensen for at få en opdateret status på antallet af Havørne på Fyn. Lilly fremsendte en liste med 30 fynske Havørne-par, men med det forbehold at Romsø-parret ser ud til at være væk, og det forgiftede par på Tåsinge måtte naturligvis også trækkes fra. Det gav 28 par = 56 fugle.

Nu manglede jeg ”blot” at gennemgå de 125 indberettede ørne fra weekenden. Det tal rummede i alt 30 forskellige yngre fugle, der kunne lægges til de 56. Så var vi på 86 Havørne.

Så var turen kommet til de resterende 95 adulte eller ørne uden alder. Rigtig mange af de indtastede ørne var naturligvis allerede kendte par og flere fugle var indtastet flere gange af forskellige observatører - således var fx ørneparrene ved Holckenhavn og Hvidkilde indberettet flere gange.

Efter at have været alle resterende 95 indberettede Havørne for weekenden igennem og vurderet for ”gengangere”, kunne yderligere 32 Havørne tilføjes weekendens resultat, mens 63 ørne blev vurderet værende talt flere gange eller værende allerede kendte par.

138043521 10158838488394556 5087169710793369135 o

En ung Havørn over Tåsinge. Foto: Claus Dalskov

Det leder os frem til det samlede resultat for Ørnetællingen i weekenden den 13.-14. februar 2021:  118 forskellige Havørne vurderes at have opholdt sig på og omkring Fyn i denne weekend!!! Det slår den tidligere fynske rekord på 70 ørne fra 2019 med 48 Havørne. Dækningen har langt fra været komplet, så det er rimeligt at antage at det faktiske tal formentligt er højere.

Det er et fantastisk resultat, og det viser at sammen med Vadehavet og Smålandshavet, så er Fyn et meget vigtigt vinterområde for de danske Havørne.

Tekst: Esben Eriksen