Reportage fra felten - Bjørnø 30.05.21

Af Anja Elisabeth Petersen.

20210603 Gravande aellinger John Markenvard

Gravandens seks ællinger. Foto John Markenvard.

Min makker, John, og jeg ankommer til Bjørnø med den lille færge ca. kl 9.15. Det er vores anden optælling i Ø - undersøgelsen, og turen til Bjørnø starter fra det lille færgeleje i Faaborg og varer cirka 15 min. Vejrudsigten er lovende med sol og op til 20 grader, men vi kan mærke havgusen fra det Sydfynske Øhav det meste af formiddagen. Bjørnø er en høj kuperet moræneø med både strandeng, mose, klinter og holme samt opdyrket agerland.

Vores 1. optælling var for 5 uger siden, og vi er nu spændte på at se, om der skulle være kommet nye arter til, og om der evt. skulle være unger.
Allerede ved ankomsten til øen mødes vi - igen - af kvidrende gråspurve, dem er der mange af på øen. Solsorten og ringduen holder også til ved husene, som udgør øens beboede del. Vi fortsætter “højre” om øen ad stien, som faktisk er en lille fin vandrerute langs kysten. Vi hører og ser kærsangere, lærker og landsvaler.

Længere ude når vi Digerne på den vestlige side af Bjørnø, en strandeng, hvor fuglelivet rigtig udfoldes. Vi ser rastende svaner, fiskehejre og en enkelt fouragerende rørhøg. Musvågen kigger kortvarigt forbi og ude på søen ses blishøns på rede, gravand med seks ællinger og gråstrubet lappedykker på rede. Vi bliver opmærksomme på de små buske, som vrimler af liv. Seks små tornirisker er virkelig på dupperne og sætter fotografens tålmodighed på prøve, og i sivene omkring os høres først den fineste kærsanger og dernæst den muntre rørspurv.

Den medbragte kaffe nydes samtidig med, at vi forsøger at indfange alle de indtryk, som naturen og fuglene giver os i overflod. Der er fuglefløjt overalt omkring os, og det er svært ikke at blive lidt overvældet.

Videre går det omkring Langetang Flak og langs den sydvendte kyst. Engpiberen følger os på vej, og endelig når vi digerne med et væld af digesvaler. De myldrer ud af deres små fine huler, som ligger på rad og række i erosionsklinterne med en fart, som igen udfordrer fotografen.

Herefter går vi langs stien ind mod Havrebjerg i nærheden af Tørvemosen. Her skulle den medbragte madpakke nydes, men igen sætter fuglene dagsordenen. Maden sluges eller glemmes og i stedet noteres et væld af småfugle på denne lokalitet. Blandt andet er guldspurven meget nysgerrig, og samtidig høres havesanger, gulbug og kærsanger. Vi undres over, at vi slet ikke hører hverken nattergal, gøg eller vibe.

Turen afsluttes på Odden med kig til Holmene på den østvendte side af Bjørnø. Min makker, John, har scopet med, så vi på lang afstand kan overskue hele området. Vi ser overvejende skarver, sølvmåger, svartbag og fiskehejrer, men også ynglende edderfugle, strandskader og overflyvende grågæs noteres. Rødben, stor præstekrave og ryle glimrer ved deres fravær, hvilket vi undres over, da de var her ved første optælling. En anden ting, som undrer os, er at den lille rågekoloni i nærheden af færgelejet er væk. De lokale mener, at det er mågerne, som har udryddet den.

Alt i alt en meget fin optælling på en unik ø med omkring 40 forskellige fuglearter.