Repræsentantskabsmøde i DOF

Den 25. april blev der afholdt repræsentantskabsmøde i DOF - virtuelt naturligvis. For DOF Fyn deltog Jens Bækkelund og Niels Bomholt, som begge gav udtryk for, at den virtuelle mødeform gik ud over dynamikken i debatten og de snakke, man ellers har til repræsentantskabsmødet. Vi håber, at mødet til november kan afholdes under mere normale former.

Man debatterede naturpolitik, opførsel i naturen, planlægning af ture, Facebook mm. Man kunne berette, at DOF havde haft et overskud på 1,3 mio., og at der var hensat 300.000 til A – fuglestationerne. Det var dog ikke på tale at tilbageføre det tilskud, der blev skåret væk fra lokalafdelingerne, da de store fuglestationer manglede penge. Det er ingen hemmelighed, at det ikke er en politik, som er groet i DOF Fyns baghave - eller forhave for den sags skyld.

050221clddalskovtegn

Hver lokalafdeling var blevet bedt om at komme med et indlæg - her er DOF Fyns bidrag.

Af Niels Bomholt, fremlagt for DOF’s repræsentantskab.

Først en lille historie fra det virkelig liv.

En af vores havørne redekoordinatorer ville en dag her i foråret tjekke reden. Han har et sted, hvor han fra pæn afstand kan se reden. Derfra opdager han, at begge havørne flyver uroligt rundt over redetræet. Han går så nærmere, og finder en bil parkeret nærved, og lige under redetræet sidder sørme en fotograf.

Nu er den pågældende redekoordinator også herregårdsskytte, og han får klart og meget tydeligt forklaret fotografen det uhensigtsmæssige i hans adfærd. Jeg tror ikke den fotograf kommer tilbage, men det rejser spørgsmålet om vi sammen med andre grønne organisationer og miljøministeriet bør starte en kampagne for god opførsel i naturen.

050221havre1pj

Havrevimp. Foto: Pete Johansen.

I 1977 udgav Fredningsstyrelsen en bog, Øerne omkring Fyn, med beskrivelse af 85 fynske småøers naturforhold på baggrund af optællinger foretaget 1974-76 af en gruppe fra DOF-Fyn.

Vi har så besluttet at gentage denne bedrift. Der er nok sket nogle forandringer i løbet af disse 45 år, og det kan være fornuftigt, at få det dokumenteret. Vi er stadig nogle stykker, som var med første gang, og inden det bliver nødvendigt at have en rollator med rundt, så må vi hellere gå i gang nu. Der var også kommet en opfordring fra den daværende kontorchef i Fredningsstyrelsen, Hans Ulrik Skotte Møller, om at gå i gang.

Heldigvis har videnskabeligt udvalg valgt at støtte os, ligesom vi er bevilget 50.000 fra 15. juni fonden. Sådan en publikation kommer til at koste en del, men heldigvis har vi da stadig lidt penge på kistebunden i DOF-Fyn på trods af nedskæringerne fra hovedforeningen.

Vi stater optællingerne i morgen, og planen er, at samtlige godt 100 øer og nogle kystlokaliteter skal besøges mindst 4 gange inden for de næste 2 år.

Og til slut vil jeg opfordre til at besøge vores hjemmeside. Der er næsten daglige nyheder fra vores 2 dygtige webredaktører Søren Gjaldbæk og Esben Eriksen. Siden er også velbesøgt med 36.000 sidevisninger de sidste 2 måneder.

Man kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet her.