Repræsentantskabsmøde, Rebild April 2023 - Referat

Referat fra Repræsentantskabsmøde, Rebild April 2023.

Af Palle Rosendahl Larsen 

2023 4 Rep Moede apr fotorgraf ukendt IMG 0574 1

Mødets deltagere i fællesfoto. Fotograf ukendt, brugt med tilladelse fra DOF. 

Forårets repræsentantskabsmøde blev afholdt på Hotel Comwell, Rebild Bakker den 22. og 23 april.

Følgende blev drøftet iflg dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referenter
 2. Godkendelse af dagsdorden
 3. Godkendelse af referat frasidste møde
 4. Beretning fra lokalafdelingerne
 5. Hovedbestyrelsens årsberetning
 6. Godkendelse af DOF´s regnskab for 2022
 7. Fremlæggelse af revideret budget for 2023
 8. DOF´s medlemstal efter ændring af medlemskontingent
 9. Valg til Hovedbestyrelsen
10. Valg af medlemmer til Repræsentskabets Forretningsudvalg
11. Vores trækfugle i Afrika
12. Naturstyrelsen svigter ørnene
13. Landsharing contra landsparing - hvliken strategi hjælper vore fugle bedst?

Se referat på dette link.