Ringmærket Havørn fra Tyskland

Med alle de Havørnepar, som vi har på Fyn, skulle man tro, at de ungfugle, man støder på, er ”etnisk danske” - men sådan er det ikke altid.

Havørn, 2K, Dovnsklint, 17. januar 2020. Foto: Bjarne Larsen.

Den 17. januar var Bjarne Larsen en tur på Langeland, og på Dovnsklint trak en ung Havørn hen over ham. Bjarne var hurtig med kameraet, og da han kom hjem, opdagede han, at ørnen var ringmærket, og at det faktisk var muligt at aflæse ringene. På venstre ben var der, som det ses på billedet, en ring - hvid skrift på sort baggrund ”: XD59 - en forstørrelse af ringen, kan ses til højre.

Mærkningstedet og aflæsningsstedet.

Fundet blev indberettet til ringmærkningscentralen, fuglering.dk, og de fortæller, at fuglen blev ringmærket den 6. juni 2019 i Tyskland, tæt ved den polske grænse og Stetin. På det tidspunkt var den ikke flyvefærdig. 225 dage senere havde den så fundet vej til Gulstav - 232 km fra ringmærkningsstedet.

Havørn, 2K, Dovnsklint - her er ringen sværere at se. Foto: Bjarne Larsen.

Ganske mange fugle er ringmærkede, og mange kan man aflæse i felten - eller som i dette tilfælde, aflæse ud fra et foto. Send oplysningerne til Ringmærkningscentralen (fuglering.dk), så får du alle tilgængelige informationer om ”din fugls” fortid - hvor og hvornår blev den ringmærket, og også oplysninger om eventuelle genmeldinger. Vi får se, om ”Bjarnes ørn” bliver set andre steder!

Tekst: Søren Gjaldbæk.