Ringmærket Jernspurv

Af Søren Gjaldbæk

Som det vil være nogen bekendt ringmærker Hans Rytter på Keldsnor Fuglestation, men også i Sortemosen. Den 8. oktober 2023 satte Hans ring på en ung Jernspurv, om det var en lokal fugl eller en fugl på træk nordfra ved vi ikke. Den 27. februar fandt Anni Olsen den død i sin have nogle få kilometer fra mærkningsstedet. Den er sandsynligvis død efter at være fløjet ind i et vindue - det er fraset møde med kat den hyppigste dødsårsag for småfugle i vores haver. Hans Rytters fugl blev ikke gammel!

090324jern1anniolsen

Jernspurven, der blev ringmærket i Sortemosen. Foto: Anni Olsen.

De fleste danske Jernspurve er trækfugle og overvintrer i Spanien eller Vesteuropa. Der ses dog mange Jernspurve om vinteren - over halvdelen af årets boligbirdere har haft den i løbet af årets første 6 uger. Genmeldinger af ringmærkede fugle viser, at nogle ad vores Jernspurve overvintrer, også trækfugle nordfra kan ses i vinterperioden. Tilbagetrækket forløber i marts - april, så det tidlige tidspunkt taler for at Annis fugl er en dansk fugl, som har valgt at blive hjemme vinteren over. Det bliver aldrig opklaret. Man kan læse om Jernspurvens træk og genmeldinger af mærkede Jernspurve i Dansk Trækfugleatlas - Jernspurv.