Ringmærket Skestork på besøg på Ølund

Af Søren Gjaldbæk

Siden slutningen af juli har der opholdt sig en flok Skestorke på omkring 20 fugle i området omkring Ølundgård og Firtalsstranden. Der var flest den 21. august, hvor der blev talt 25 i Firtalsstranden. Flokken har tit haft den lidt irriterende vane at forsvinde nogle timer - givet vis for at fouragere i fjorden. Der er en del ungfugle i flokken. Vi er nogle, som har spekuleret over, hvor fuglene kommer fra. Med de mange fugle i Vestjylland, er det vel en nærliggende tanke, at de skulle være på udflugt derovre fra, men der kan selvfølgelig også være tale om fugle syd fra.

083121skeet

18 Skestorke, Ølundgård, den 17. august. Fugl nummer tre fra venstre har en grøn ring. Foto: Erik Thomsen.

Den 17. august opdagede Erik Thomsen, at en af dem var ringmærket - den havde en grøn ring med påskriften V376. En henvendelse til ringmærkningscentralen fik opklaret, at der er tale om en ungfugl fra i år. Den blev ringmærket 13. juni, i år, som ikke flyvefærdig unge på Høje Sande, i Ringkøbing Fjord. Mange vil kende lokaliteten fra besøg på Skjern Enge. Nu kan fuglen i hvert fald flyve, den er næppe spadseret de 139 km som er afstanden til Ølund. Mon ikke hele flokken stammer fra det det vestjyske?

083121ske2et

Her ses ringen - P376. Foto: Erik Thomsen.

Det skal blive spændende at høre, om vi igen i år har fynske ynglepar - vi har hørt rygter om, at de ikke har ynglet samme sted som sidste år.