Ringmærkning af Sjagger

Siden 2007 har Fyns Ringmærkergruppe hver vinter målrettet fanget og ringmærket drosselfugle i ”Lindved Frugtplantage”, med fokus på Sjagger. Sjaggeren yngler i Nord- og Centraleuropa og mod øst til Sibirien. I Danmark er den mest udbredt som ynglefugl i Nordsjælland, på Bornholm og lidt i Nordjylland. På Fyn yngler den sporadisk, og er måske en lidt overset?

20080101 lindved sjagger

Sjagger

Der er ringmærket omkring 8.000 sjaggere i Danmark, hvorfor vi ikke ved så meget om artens levevis. Fra de ca. 150 genmeldinger kan det dog konstateres, at sjaggerne om vinteren lever en nomadeagtig tilværelse, og ikke benytter de samme vinterkvarterer fra år til år.

Drosler – på nær Solsort – er vanskelige at fange. Sjagger er speciel sky og vanskelig, og fanges næsten kun når det er koldt – rigtig koldt!

Fuglene kommer først ind i frugtplantagen når bærrene i hegnene er spist op, og jorden er frosset/snedækket, så de ikke kan finde anden føde. Flest fugle fanges i januar/februar, men i de kolde vintre 2007, 2008, 2010 og 2012 fangede vi dog i alt 27 fugle i december måned.

Næsten alle fugle fanges i spejlnet, men ”Woosh-net” har også været forsøgt i mindre udstrækning.

Nedenstående tabel viser fangsterne gennem årene, samt antal fangstdage med fangst af Sjagger. Det årlige antal fangstdage afhænger meget af vintervejret, samt ringmærkernes muligheder for at ringmærke på de gode dage.

 Årstal Antal sjaggere ringmærket Antal ringmærkningsdage
 2007 26 4
 2008 33 15
 2009 9 4
 2010  66 12
 2011 25 3
 2012 88 15
 2013 36 7
 2014 9 3
 2015 6 3
 2016 28 3
 2017 14 3
 2018 12 3
 2019 21 7
 I alt 373 108
 Gennemsnit 28,7 8,3

Vi har modtaget 1 genmelding. En Sjagger endte sine dage i Normandiet, ramt af et byge blyhagl!

sjagger 8a76154 20151209

Vi har ikke aflæst sjaggere ringmærket andre steder. I det hele taget genfanges Sjagger næsten ikke. De går kun i nettet en gang!

Ind imellem sjaggerne har vi også fanget 2 misteldrosler, 189 vindrosler og 899 solsorte. Endvidere er det blevet til 10 silkehaler og hundredvis af mejser!

Stor tak til Lars på ”Lindved Frugtplantage”, fordi vi må benytte plantagen til ringmærkning.

Tekst og foto: Hans Rytter