Ny dato. Ringmærkningstur til Keldsnor, søndag den 25. september 2022

Af Michael Bjerregaard

Da jeg desværre blev nødt til at aflyse ringmærkningsturen den 18. september på¨grund af for meget vind, forsøger jeg igen søndag den 25. september:

Så er det tid til få fremvist ringmærkning og opleve nogle af de mange fantastiske trækkende spurvefugle på hel tæt hold. Vi skal tale om og se hvordan man ringmærker med spejlnet på Keldsnor Fuglestation og har gjort det igennem de sidste 25 år.
Turen er børnevenlig, der er mulighed for at tale og lære om småfuglenes fældning, alders- og kønsbestemmelse, mens fuglene bliver ringmærket.

091022net

Nettene tømmes.

Da vi jo er på et træksted, er der også mulighed for at se masser af trækkende og rastende fugle.
Turen starter kl. 8.00 og slutter ca. 10.00 og mødestedet er p-pladsen ved fugletårnet. Der er et maksimum for antallet af deltagere, så tilmeldingen er først til mølle.
I tilfælde af dårligt vejr dvs. regn og blæst, er det muligt at ringmærkningen aflyses.

Tilmelding til turleder Michael Bjerregaard på tlf. 5360 0784