Rød glente - en midtvejsstatus

Det er stadig for tidligt at give en endelig opgørelse over årets fynske glentebestand. Jeg mangler stadig at få enkelte oplysninger ind og der findes stadig nye reder. Så sent som i dag har jeg fundet en nye rede med to store unger. 

20190406 rod glente Leif Sorensen

Arkvfoto: Leif Sørensen

En del af de sikre par, er par som vi også kendt sidste år, men det er først i år vi har fundet reden. Det er sandsynligt at en god del af de mulige par faktisk yngler, men vi har bare ikke fundet reden endnu.

De tidligeste kuld er nu så småt begyndt at forlade rederne og flyve rundt med forældrene, og det gør at man kan se dem i landskabet. Resten følger trop i de kommende uger. Hvis man ser ungfugle i områder hvor vi ellers ikke kender til reder vil vi notere dem som et sikkert ynglepar og have en ide om hvor vi skal lede næste år.

Ungerproduktionen ser også god ud og det er tydeligt at der har være rigeligt med føde til ungerne. 

Ungeantallet for de par vi pt kender kuldstørrelsen af;

3 unger: 2 par

2 unger: 4 par

1 unge: 1 par ( meget svært at se op i reden. Måske flere unger )

0 unger: 2 par ( yngleforsøg slået fejl )

De mulige ynglepar findes i områderne:

Årup

Andebølle

Dømmestrup/Nr. Søby

Voldtofte

Ny Stenderup

Holstenshus

Davinde/Langeskov

Refsvindinge/Ellinge

Svindinge

Stenstrup

Snarup/Krarup

Flere af de nævnte steder huser helt sikkert ynglepar, som vi bare ikke kender.

En foreløbig opgørelse giver 18 sikre/sandsynlige par og 11 mulige. 

Det er det højeste antal der er noteret på Fyn i nyere tid.

Alle obs af rød glente må meget gerne noteres i Dofbasen eller sendes til mig på mail

2019 06 30 glentefjer

Glentefjer opsamlet i nærheden af rede. Foto: Per Rasmussen

Tekst: Per Rasmussen