Rød Glente på Fyn 2021

Af Per Rasmussen

2021 01 14 rod glenteArkivfoto. Rød Glente Foto: Bent Staugaard

Endnu et år er gået, og det er på tide at få opgjort hvor mange Røde Glenter Fyn huser i år.

Bestanden var i 00’erne på et lavt niveau med under 10 par. Efterfølgende er der sket en gradvis, og ret kraftig stigning, til vi i dag kan notere hele 30 par. Der er intet der tyder på at vi har nået grænsen for bestandens størrelse, og det synes oplagt at vi i løbet af en kortere årerække vil passere 50 par. Hvor mange par der reelt er plads til på Fyn er uvist, men det må tiden jo vise. 

2021 10 16 ynglepar 2021 fyn
Sikre/sandsynlige ( 28 sikre og 2 sandsynlige ) par på Fyn. 
Som sædvanlig ses de fleste på Midtfyn. 

Man anslår at bestanden i Danmark var på 2000-2500 par i år 1800. Det tal er selvfølgelig meget usikkert, men det indikere at der er plads til flere par end vi har i dag, omend fødeudvalget nok er mindre i dag end for 200 år siden. I Sverige er der 3-4000 par, primært i Skåne, men bestanden er stigende og under spredning mod nord. En del af den danske bestands fremgang kan muligvis tilskrives at Skåne er ved at være fyldt op med glenter og derfor slår sig ned i Danmark i stedet. 

Den danske bestand er som den fynske, i fremgang, og det begynder at knibe med at få et nøjagtigt overblik. Jeg vil anslå at vi har 250-300 ynglepar i Danmark, omend det nok er et noget konservativt estimat.

 

Overvintrende glenter

Vinteren er på trapperne, og det er nu vi kan opleve de overvintrende glenter gå til fælles overnatning i større eller mindre grupper. Vi har tidligere år omtalt hvor overnatningspladserne er, men da de kan variere fra år til år skal de findes først. Det er dog et godt bud at lede i nærheden af tidligere overnatningspladser, og ellers vil vi omtale det her på siden når de er fundet. Det vil også være en god ide at se hvad der bliver indtastet på Dofbasen.

Som tidligere år vil der blive afholdt en fælleseuropæisk glentetælling i starten af januar. Der vil komme nærmere information om tællingen senere.