Rødrygget Tornskade - Langeland 2019

Rødrygget Tornskade er jo bare en fed fugl. Ankommer sent på foråret og hannen indtager fluks sit territorie skuende fra toppen af en tjørn eller udgået gren i en hyldebusk.

RdtornLS

Rødrygget Tornskade han på Sydlangeland. Foto: Leif Sørensen

Predator ud over det sædvanlige, når den kaster sig ud fra sin udsigtspost, eller kryber rundt i bundvegetationen, på jagt efter store insekter.

Placerer reden dybt inde i en tæt tjørn, et sted hvor den nærmest er umulig at se for os dødelige.

Well……gennem de seneste år synes jeg der har været en tendens til et stigende antal Tornskader på Sydlangeland……eller også er det blot mig der har fået øjnene op for denne fantastiske fugl.

Anyway var sigtet i år at gå mere målrettet til værks efter territorierne, for at se efter om fornemmelsen stemte overens med virkeligheden.

Det startede skidt her i foråret 2019, og lignede mest af alt fiasko fra en begyndelse med kun enkelte maj-iagttagelser.

Men så gik der ligesom hul på bylden i månedsskiftet maj-juni, og en egentlig kortlægning af territorierne kunne tage sin begyndelse.

Og det er blevet til mange – rigtig mange – og overraskende mange med foreløbig 30 registrerede ynglepar, hvor fordelingen kan ses vedhæftede kort.

Rdrygget Torn Finn Skov

Unge af Rødrygget Tornskade på Sydlangeland tigger føde hos hunnen. Bemærk det kratigt vatrede bryst og ryg sammenlignet med hunnen som ungfuglene ligner mest. Ungen her har endnu ikke udvokset hale. Foto: Finn Skov

Tænker ikke kun det er mig der har set Rødrygget Tornskade på Langeland i år, og håber derfor denne lille notits kan inspirere Jer andre rundt omkring på Langeland til at finde øens øvrige Tornskader.

Ved det er sent på sæsonen nu. Men også det tidspunkt på året hvor ungfuglene bliver synlige på ynglepladsen, hvorfor det stadig er muligt at støve de resterende ynglepar op.

Læg derfor gerne en besked i min mailbox olegoldschmidt@yahoo.dk , hvis I finder ynglepar ud over de angivne.

God fornøjelse.

Telst: Ole Goldschmidt, Feltornitolog

¤¤