Rovternen fra Nørreballe Nor og Botofte Skovmose

Af Søren Gjaldbæk

Som nogen måske husker fotograferede Claus Dalskov en Rovterne med en GPS sender på ryggen i Nørreballe Nor den 16. juni i år.

081021rov1606nrreballecld

Rovterne, Nørreballe Nor, 16. juni 2021. Foto: Claus Dalskov.

Senere på året - den 24. august - fotograferede Johnny Vølund en Rovterne i Botofte Skovmose - også den havde en GPS sender på ryggen. Begge fugle havde en rød ring på venstre ben. Det syntes at være naturligt, at der er tale om den samme fugl.

Det er også tilfældet. Vi har været i forbindelse med den svenske gruppe, som har mærket ternen - den blev mærket på øen Furön ud for Oskarshamn godt 200 km syd for Stockholm. Den er i dag i sit 4. kalenderår og er endnu ikke begyndt at yngle, men var denne sommer for første gang på besøg i de skandinaviske yngleområder. Forgangne vinter tilbragte den i Lake Tchad i (pudsigt nok) Tchad, som ligger i Centralafrika. Den trak nordpå via Nildeltaet, som den forlod den 24. maj. På tilbagetrækket ankom den til Nildeltaet igen den 24. september og det er vel ikke usandsynligt, at den nu er tilbage i Lake Tchad. Den er trukket fra Nildeltaet og op til os ad næsten samme rute, som den trak retur. Blandt andet er den krydset ind over Tyrkiet og har ikke fulgt kysten, som man måske kunne tro, at en terne ville gøre. På vejen over Tyrkiet trak den op i 3.6 kilometers højde, så tyrkerne har nok ikke set den, landskabet er kun 1.5 km over havet på det højeste sted.

081021roveuropa

Rovternens bevægelser fra den 24. maj til den 24. september, hvor den henholdsvis forlod og ankom til Nildeltaet.

Ud over et kort besøg på det sted, hvor den blev født (og mærket) og et lidt længere i en koloni i nærheden, har den hovedsageligt spenderet sommeren i det langelandske - man kan sen dens færden på kortet. Som det ses har den fløjet godt rundt!

081021rovkortlangeland

Positioner for Rovternen denne sommer, den er kommet omkring, må man sige.

Den forlod Langeland den 12. september, fløj til inden det gik sydpå langs floderne til Sortehavet, ned over Tyrkiet og videre til Nildeltaet, hvor den som nævnt ankom den 24. september.

Den skulle være yngleklar næste sommer, vi får se om det bliver på Langeland, eller om den slår sig ned i den svenske skærgård. Tak til Ulrik Lötberg for info og udlån af data.