Rydning af Rosa rogusa på Storeholm.

Naturstyrelsen indbyder til Frivilligdag søndag den 1. november

I forbindelse med LIFE-projektet Better Birdlife skal der ryddes roser (Rosa rogusa er det samme som Rynket Rose eller Hybenrose) på den vigtige fuglelokalitet Storeholm ud for Ristinge på Langeland.

Omfanget af roser er begrænset, og det giver ikke mening at køre maskiner derover. Derfor vil vi gerne lave vi en frivillig-dag søndag den 1. november. Mødestedet er den lille P-plads for enden af Halevejen på Ristinge, se kortet nedenfor. 

Arbejdet består i manuel opgravning af roser. Der er lokaliseret 6 relativt små forekomster, og deltagerne vil blive inddelt i hold, som tager sig af hver sin forekomst. Naturstyrelsen kan levere nogle spader, men der kan blive behov for at deltagere selv tager spader med. Drænspader er tunge, men lette at få i jorden og de holder. Der er også behov for, at deltagerne tager kraftige handsker med.

Positionerne med Rosa rosuga er markeret med gult.

Programmet

  •   9.00 -   9.30     Naturstyrelsen sørger for morgenmad på Ristinge Hale og fælles opmuntring til dagen.
  •   9.30 - 10.00     Vi vader til øen. Bedst om deltagere kan have vaders med. Naturstyrelsen har et mindre antal. Deltagerne fordeles til                        lokaliteter. Vi har redskaber, vand og frokost med.
  • 12.00 - 12.30     Frokost i det grønne. Naturstyrelsen er vært med sandwich og vand.
  • 15.00 - 15.30     Vi går retur til Ristinge. Bliver vi færdige før, går vi bare hjem før.
  • 15.30 - 16.00     Evaluering og kage til at køre hjem på.

Hvis du har lyst at være med, skal du tilmelde dig til Søren Strandgaard sks@nst.dk.

Skulle der være mange interesserede, kan vi blive nødt til at begrænse antallet til maksimalt 25, og så vil deltagerne blive valgt efter først-til-mølle-princippet.

Bliver der megen blæst eller for kraftigt højvande må vi aflyse/flytte.

Venlig hilsen

Søren Kirk Strandgaard
Seniorkonsulent | Fyn
+45 21 49 00 27 | sks@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Sollerupvej 24 | 5600 Faaborg | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk