Sangsvanetælling 11. og 12. januar

DCE/Institut for Bioscience arbejder i øjeblikket med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark. De opfordrer til, at man i hele vinteren 2019/20 er omhyggelig med registreringen af Pibe- og Sangsvane, når man taster dem ind i DOF Basen og gerne giver præcise positionsangivelser.

Sangsvaner - alle adulte - ved Skeby, Otterup, den 10. december 2019. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 14. og 15. december var der særligt fokus på Pibesvane, et fokus, der ikke var særligt relevant på Fyn - de 0 til 1 Pibesvane, vi havde, kunne hurtigt tælles! Den 11. og 12. januar bedes man om at kigge specielt efter Sangsvaner, og der opfordres til at man noterer

  • Habitatsvalg - brug notesfeltet
  • Adfærd - brug adfærdskode (fouragerende/rastende og overnattende fugle)
  • Ynglesucces

Omkring habitatsvalg, så sondres der mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

Sangsvanefamilie, Jersore. Denne familie noteres som 1x5. Foto: Søren Gjaldbæk.

Omkring ynglesuces: Noter antallet af gamle og unge fugle. Hvor det er muligt, angives kuldstørrelser på familier, der går adskilte, så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5, læs eventuelt mere her

På forhånd tak: Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Preben på pc@bios.au.dk eller mobil 2334 4767.

DOF Fyn opfordrer alle, der er i felten, til at deltage i optællingen.

Sangsvaner from Esben Eriksen on Vimeo.