Screening for fugleinfluena i vildtlevende fugle

Fugleinfluenzaen banker på døren! De første tilfælde af de virulente typer er konstateret i Sønderjylland og på Lolland! Torsdag meldte flere medier, at flere hundrede fugle er fundet døde i Sønderjylland.

I lighed med tidligere år deltager Fyns Ringmærkergruppe i fangst af vandfugle med henblik på udtagelse af svaperprøver fra kloakken til screening for fugleinfluenza. Det er et element i den statslige overvågning, der har til formål at kortlægge mulige sygdomsudbrud tidligt, så beskyttelsesforanstaltninger kan sættes i værk i forhold til fuglehold.

Oftest stammer fugleinfluenzaen fra Asien, hvor smitten bringes ind i Europa med især trækkende vandfugle. Fugleinfluenza opdeles også i serotyper! Nogle er meget virulente - andre ikke! En nøje overvågning er ønskelig, specielt om efteråret/vinteren, da virus hele tiden muterer, og nye typer opstår.

Mange svømmeænder yngler i Østeuropa/Asien og overvintrer i Vesteuropa. Herved tager de smitten med på efterårstrækket. Kendskabet til vandfuglenes trækveje er meget vigtigt! Det stammer fra over 100 års målrettet ringmærkning i Danmark/Europa.

Måger, kragefugle og rovfugle er også kendt for at kunne bære sygdommen. Rovfuglene bliver nok oftest smittet ved at spise bytte inficeret med fugleinfluenza.

Gragaes 2020 11 08

Grågæs

Der er lige kommet svar på de første 5 prøver fra gråænder, og heldigvis er der ikke i disse prøver påvist fugleinfluenza.

Tekst og foto: Hans Rytter