Silkehale, der er mange lige nu

Af Søren Gjaldbæk

Silkehalen yngler langt nordpå i Skandinavien, Asien og Nordamerika. Den lever af bær og flytter sig efter yngletiden efter tilgængelige fødekilder. De første fugle dukker normalt op i slutningen af oktober. Nogle år optræder den invasionsagtigt, og det ser ud til, at vi i år har ret mange. I Odense hører man dem mange steder, når småflokkene flyver rundt efter primært Rønnebær. Hvis der ikke er nogle af dem andre bær eller æbler. Silkehalen har en ekstra stor lever, som forhindrer, at det store indtag af gærede bær ikke gør den altfor snalret. Deres ringlende kald er meget karakteristisk og afslører dem let.

061223silke2et

Silkehaler, Rudkøbing, 28. oktober 2023. Foto: Erik Thomsen.

Kigger vi på perioden oktober-november siden 2020 har vi i Fyns-området haft 39 flokke på mere end 50 fugle, de 38 fra dette efterår, den sidste fra 2022, hvor der var lidt flere fugle end de to tilsvarende perioder i 2021 og 2020 - her blev meldt om Silkehale 0 (nul) og 6 lokaliteter, der kom begge år lidt flere fugle til i december. I år har vi i den tilsvarende periode haft Silkehale på mere end 50 lokaliteter.

061223silketrear

Lokaliteter med Silkehale i vinterhalvårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23. Kilde: DOF Basen.

De første Silkehaler blev set i Marstal den 21. oktober, hvor 18 fugle holdt til. Næste fugl var ved Horseklint den 23., den 25. var der 3 i Morud og 15 blev set ved Knudshoved. Så tog det fart. En flok på op til 92 Silkehaler holdt til i Rudkøbing den 28. og 29. og det fik fotograferne op ad stolene - det var en meget populær flok. Senere skulle der dukke mange op - især i Svendborg, i Odense, omkring Middelfart og Nyborg og i særdeleshed i Munkebo, hvor den indtil videre største bande på 210 fugle blev set den 26. november.

061223silkeet

Silkehale, Rudkøbing, 28. oktober 2023. Foto: Erik Thomsen.

Silkehalerne bliver normalt set frem til april - der synes at være en tendens til, at der dukker lidt flere fugle op fra december og frem. Skulle det være tilfældet også i år får vi det bedste vinterhalvår for arten siden 2012. Det år havde vi i perioden oktober-november 13 lokaliteter med mere end 100 fugle, hovedsageligt på Langeland, blandt andet 1030 i Bagenkop. Rekorden fra DOF Fyns område er på 2250 Silkehaler, der trak ved Rudkøbing den 1. november 2010 og 2000 rastende den 23. december 2004 på Sydlangeland. Som det ses skal vi have tilført lidt flere fugle, hvis 2023 skal med i historiebøgerne.

061223silke1et

Silkehale, Rudkøbing, 28. oktober 2023. Foto: Erik Thomsen.