Siø - gode nyheder

Efter at redaktionen efterlyste afgræsning på Siø den 26. august, så er der nu godt nyt. Allerede to dage senere slog ejeren de højeste urter på arealet og satte kvæg på. 

IMG 8702

Køerne er kommet på græs takket været en hurtig reaktion fra øens ejer. Foto: Esben Eriksen

DOF Fyn's Naturpolitiske udvalg følger op med en henvendelse til kommunen, der dels skal afklare fremtiden for det eksisterende vådområde, og dels genoplive tankerne om at genskabe engene på den sydvestlige del af øen. Det nye projekt nyder opbakning både fra ejeren og kommunen.

Håbet er, af Miljøstyrelsen vil godkende projektet, der er på ca. 10 ha. Projektet vil både understøtte formålet med Natura 2000 områderne, som blandt andet er at fremme levestederne for udpegningsarterne, samt øge mulighederne for at Danmark kan leve op til Vandramme- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Hør mere om det nuværende område og det måske kommende vådområde. Undertegnede har i anledningen af de gode nyheder iført sig Splitternenæb og sort hætte, men optræder dog ikke med det i videoen.

Tekst: Esben Eriksen