Skærpiber ringmærket i Norge aflæst ved Knudshoved

Af Søren Gjaldbæk

De fleste af os kender Skærpiber som en trækgæst, der overvintrer langs vores kyster, om end der er er en lille dansk ynglebestand omkring Læsø og et par andre steder ved Kattegats kyster. De fleste danske ynglefugle er standfugle, nogle få trækfugle - en enkelt er aflæst i Frankrig. De fleste af vores vintergæster yngler langs den norske kyst og langs den svenske østersøkyst og langs den Botniske bugt. Det er nok de norske fugle, vi ser på Fyn.

080124skaerlk

Skærpiber, Knudshoved, 23. oktober 2023. Foto: Lars Kirk.

Den 23. oktober var Lars Kirk ved Knudshoved og så her en farveringmærket Skærpiber, som han fik et par fotos af. Farveringen var YN, MRV. Det viste sig, at fuglen var ringmærket den 31. august i Norge på øen Giske 240 km nord for Bergen. Alderen ukendt, men der er tale om en hun. Man kan nok have fuglen i hånden for at kønsbestemme den. Fuglen har bevæget sig de knap 850 km fra ringmærkningsstedet til Knudshoved på 53 dage. Vi har meget få aflæsninger af Skærpibere i Danmark, så stort til lykke til Lars med Knudshovedfuglen.

080124skaerpiblk

Skærpiber, Knudshoved, 23. oktober 2023. Foto: Lars Kirk.

 De fleste af vores Skærpibere trækker retur i løbet af marts - vi har siden år 2000 kun 54 aprilfund. Der er således endnu et par måneder til at kigge efter Skærpibere før sommerpausen.