Skån spættens gamle træer for motorsaven

Fra første november og ti måneder frem er det forbudt at fælde hule træer og træer med spættehuller. Forbuddet gælder overalt - også i private haver.

St.Flagspaette hun

Stor Flagspætte, hun. (Foto: Hans Rytter)

Forbuddet mod at fælde hule træer og træer med spættehuller fremgår af Artsfredningsbekendtgørelsens paragraf 6, stk. 4. Forbuddet gælder i perioden fra 1. november til 31. august. Man kan få en bøde for at overtræde forbuddet

Læs meget mere på hos Miljøstyrelsen...

Tekst: Hans Rytter