Skarveanden fra Sundet - de (måske) sidste ord!

Af Søren Gjaldbæk

Niels Bomholt meldte, som de fleste efterhånden ved, en Amerikansk Skarveand i Sundet, Faaborg, hvor den lå i en lille flok Trold- og Taffelænder. På DOF Basen skrev Niels: ”Man er jo noget i tvivl om den skal indrapporteres, hvis man så udskriver dens dødsdom”. Denne lille bemærkning skyldes, at man har besluttet, at alle Amerikanske Skarveænder skal skydes, fordi de hybridiserer med den sjældne Hvidhovedede Skarveand, der blandt andet yngler i Sydspanien og på den måde udgør en alvorlig trussel mod denne lille bestand. Amerikansk Skarveand forekommer ikke naturligt i Europa, de fugle vi ser, stammer fra udsatte fugle i England. Det er hverken første eller sidste gang, at vi har eksempler på, at udsatte arter truer en oprindelig bestand. Man kan blandt andet læse mere om baggrunden for beslutningen om at bekæmpe Amerikansk Skarveand her.

031222skarveandflj

Amerikansk Skarveand eller hybrid? Foto: Flemming Johansen.

Et par uger tidligere, den 14. februar blev der fundet en Amerikansk Skarveand og en Hvidhovedet Skarveand sammen ved Selsø ikke langt fra Frederikssund. Det var landets første fund af Hvidhovedet Skarveand, så mange fuglekiggere lagde vejen forbi. Allerede den 17. februar vurderede Miljøstyrelsen mulighederne for at få denne Amerikanske Skarveand skudt - det kan man læse om her. I skrivende stund lever denne and dog i bedste velgående med sin hvidhovede følgesvend.

031222amskarvls

Amerikansk Skarveand/hybrid med den for skarveænder karakteristiske strittende hale, den 28. februar, lykkeligt uvidende om, hvad der ventede. Foto: Leif Sørensen.

Anderledes resolutte er vi på Fyn. Skarveanden blev skudt den 28. februar kl. 16.13, så den opnåede kun 5 dages berømmelse. Kigger man på fotos af den fynske and, kan man se, at der er ”noget galt med den”: Hos en Amerikansk Skarveand er overnæbbets profil konkavt, mens det hos Hvidhovedet Skarveand har en stor udbulning - ”næbbene buler hver sin vej”. Den fynske and har ikke konkavt næb, hvilket Claus Dalskov bemærkede ud fra fotos, som han tog af anden den 24. februar: ” Invasiv Amerikansk Skarveand ved Sundet i Faaborg. Synes at kunne se en anelse bule på det øverste af næbbet. Kunne det være en hybrid med den Hvidhovede And/Skarveand?” Rapandeeksperterne var enige i, at den fynske and ikke så helt ren ud - det kan man læse mere om her.
Skarveandens skæbne faldt en del for brystet, men der er ingen tvivl om DOF’s holdning til den sag. Som DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansen skrev, da anden var blevet skudt: ” Den Amerikanske Skarveand, som jo har opholdt i Sundsøen i Faaborg er en invasiv art og laver hybrider med den sjældne Hvidhovedede And. Derfor er den helt i overensstemmelse med DOF´s holdning nu blevet skudt og bjærget af Naturstyrelsen.”

031222amskarvskudtls

Slut. Foto: Leif Sørensen.

Anden er ifølge Henrik Kalckar overgivet fra Naturstyrelsen, der forestod ”det praktiske” til Miljøstyrelsen, som vil aflevere den til Naturhistorisk Museum. Her må det forventes, at det endelig spørgsmål om andens genetiske baggrund bliver endeligt afgjort. Sofister kan så pusle med lovligheden af at skyde den, hvis det viser sig, at det ikke var en ren Amerikansk Skarveand!