Skarver ved Brændegård Sø og Nørresø

Da Skarven i 1938 med fem par etablerede en koloni ved Tranekær, var det det første ynglefund i Danmark i 60 år. Kolonien voksede til 400 par i 1945. Som alle ved, er Skarven ikke lige populær hos alle - særligt har skovejere og fiskere haft et ”godt øje” til fuglen, og fuglene ved Tranekær blev beskudt, så kolonien forsvandt.

Skarv, Brændegård Sø. Fuglene er sandsynligvis døde, da billedet er taget i 1980 af Erik Thomsen. Grev Ove Reventlow-Mourier sejlede Erik over til øen, hvor han lå i et skjul et døgn inden greven hentede ham igen. Erik fortæller, at han havde lavet huller i skjulet til sine ben, så han kunne få dem strakt ud en gang i mellem. Foto: Erik Thomsen.

Herefter var Fyn skarvfrit område i en periode, det første sted, Skarven forsøgte sig igen, var Botofte Skovmose. De fleste kender kolonien ved Brændegård Sø, den blev grundlagt i 1973 - også med fem par. Kolonien voksede sig hurtigt stor og var Europas og dermed også landets største koloni med et maksimum på 7087 par i 1992, hvilket stadig kan ses på træerne!

Skarv.

Siden er antallet af Skarver ved Brændegård Sø faldet markant, blandt andet fordi fødegrundlaget i det sydfynske ikke rakte, og også fordi Havørnen dukkede op i sluthalvfemserne. Det er ingen hemmelighed, at genindvandringen af Havørn var til stor glæde for mange, men Skarven har nok betragtet denne naturberigelse med en vis skepsis. Ørnene fouragerede i stor stil på Skarvens unger, hvilket det nok skal have været en fisker eller to, der har sat pris på.

For ti år siden fortrak nogle til Nørresø - sandsynligvis for at få fred for ørnene - i dag er der flere par der end ved Brændegård Sø. De tilbageværende er ifølge Erik Thomsen ikke helt trygge ved situationen - de rykker ind på øen noget senere på sæsonen. Tidligere var det i januar, at de begyndte at indtage øen, i år var det først i marts, da Sølvmågerne var på plads.

Fire af otte Havørne, der forlystede sig med ynglefuglene på øen i Brændegård Sø den 4. april 2019. Foto: Erik Thomsen.

Erik Thomsen og Jacob Sterup har optalt rederne den 15. maj 2019 og sammenlignet med antallet i 2018. Tallene ses i tabellen nedenfor.

Antallet af Skarvreder ved Nørresø og Brændegård Sø - optalt af Erik Thomsen og Jacob Sterup.

Som man kan se, er der langt til 1992-tallet! Erik Thomsen fortæller, at grunden til faldet af par fra 2018 til 2019 ved Brændegård Sø skyldes, at otte Havørne holdt fest den 4. april. Samtlige reder af Skarv og Sølvmåge på øen blev raseret, hvilket ingen af ungerne overlevede. Der er i dag kun æg i 35 af skarvrederne. En enkelt Knopsvane ligger på fire æg, fire andre par har forladt rederne. Grågåsen har opgivet at yngle på øen, et par af Lille Præstekrave stadig holder stand på øens nordside.

Skarvreder efter massakren den 4. april 2019. Foto: Erik Thomsen.

Det skal blive interessant at følge skarvbestanden ved søerne de nærmeste år, man kan vel ikke forestille sid en Brændegård Sø uden skarvreder?

Tekst: Søren Gjaldbæk.

 ¤¤