Slørugler på Tåsinge

I 2020 var det første gang i mange årtier, at sløruglerne ynglede på Tåsinge. Denne fantastiske smukke lille ugleart, som er almindelig i England, og som næsten i hvert afsnit i diverse krimier derfra høres tude, som fx. i Barnaby.
 
Dengang i 2020 fik de et kuld unger på 4 stk., som blev ringmærket af en frivillig ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum.
 
Endelig i år var der igen gevinst, og den 1/7 blev der ringmærket 2 fine unger.
 
Slorugle ringmaerkes Michael Rasmussen
 
Ung Slørugle ringmærkes. (Foto: Michael Rasmussen)
 
Sløruglerne har været i voldsom tilbagegang i Danmark, og var sandsynligvis i en periode helt forsvundet fra Fyn som ynglefugl. Men de seneste 10 års relativt milde vintre har igen givet en positiv fremgang i ynglefugle bestanden og beriget os her på Tåsinge, så vi igen har slørugler med unger.
 
Tekst: Poul V. Rasmussen