Sølvhejre - en art med succes

Sølvhejren - denne flotte, hvide hejre - er en af de arter, som har spredt sig i den danske natur i nyere tid. For bare et par årtier siden var det bemærkelsesværdigt, at se og opleve en Sølvhejre herhjemme, men sådan er det heldigvis ikke i dag. Der observeres flokke af Sølvhejrer forskellige steder i landet, med et foreløbigt maksimum på hele 48 fugle i august 2018 i Han Vejle, iflg. Dofbasen.

2018 12 04 Solvhejre 1 Steen Lauritsen

 Ved at se på registreringerne i Dofbasen, kan man få et godt billede af, hvor hurtigt Sølvhejren har bredt sig i Damark. De efterfølgende kort viser, for de angivne år, hvor der er blevet observeret Sølvhejrer. Kortene viser således ikke antallet af registrerede Sølvhejrer de pågældende år, men kun observationsstederne. Hvert punkt kan dække over flere fugle observeret samtidig eller på forskellige tidspunkter af året.

2018 12 04 1998 Solvhejre obs. steder DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening

1998

2018 12 04 2008 Solvhejre obs. steder DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening

2008

2018 12 04 2013 Solvhejre obs. steder DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening

2013

2018 12 04 2018 Solvhejre obs. steder DOFbasen af Dansk Ornitologisk Forening

2018

 Første sikre ynglefund af Sølvhejre i Danmark blev gjort i på Saltholm i Øresund i 2014.  Sølvhejren yngler gerne i større eller mindre kolonier, og den første koloni af ynglende Sølvhejrer i Danmark blev fundet i Vejlerne i 2017.

2018 12 04 Solvhejre 3 Steen Lauritsen

 

Efterhånden som bestanden af Sølvhejrer stiger, vil man også kunne se større flokke  af dem på de enkelte, egnede lokaliteter rundt i landet. Man kan derfor også illustrere udviklingen i forekomsten af Sølvhejrer i Danmark ved udelukkende at se på de observerede flokstørrelser. Figuren nedenfor viser for årene 1998 til 2018 de maksimale antal fugle observeret på en gang det pågældende år. 

2018 12 04 Solvhejre max obs. Dofbasen  

 Se de sidste 10 dages observationer af Sølvhejre på Fyn registreret i Dofbasen.

  

2018 12 04 Solvhejre 2 Steen Lauritsen

/Tekst og foto: Steen Lauritsen

 ¤¤