Sølvhejre fra Litauen

Af Søren Gjaldbæk

I 2019 blev der set en eller to Sølvhejrer i Engsøen ved Gyldensteen i månederne august til november, året efter var det højeste antal 12 for samme periode - der var dog kun fem dage med tocifrede noteringer. I år har der været mange flere Sølvhejrer, som man kan se i diagrammet.

112521slvdiagram

112521slvtabel

Maksimale antal Sølvhejrer i Engsøen, Gyldensteen i ugerne 31-45.

112521slvhejregyldensteensteenchristensen

Sølvhejre, 1K, ultimo oktober, Engsøen ved Gyldensteen. Foto: Steen Christensen.

Hvor de mange hejrer kommer fra har indtil videre været overladt til fri spekulation, men nu er der kommet klarhed over i hvert fald én af fuglene. Steen Christensen var på besøg ved søen og han skriver:

”Denne sølvhejre fotograferede jeg ved Gyldensten Strand på Nordfyn sidst i oktober. På nogle af billederne kunne jeg tydeligt aflæse oplysningerne på ringen og sendte dem til Ringmærkningscentralen. De har nu oplyst, at fuglen er ringmærket som unge i Litauen den 29.05 i år. Dvs. at den på 5 måneder er vokset op og derefter har fløjet 976 km for at komme til Nordfyn ... det er da meget godt klaret!”

112521slvkort

Mærknings- og genfundssted for Sølvhejren PH04 - afstanden mellem de to steder er 976 km. Ringmærkningscentralen.

Erfaringer fra sidste år fortæller, at de fleste Sølvhejrer forsvinder, når det bliver rigtig koldt. I Brændegård Sø var der 39 den 18. december 2020, samme sted 15 den 4. januar, i februar og frem kun en enkelt fugl eller to rundt omkring undtaget netop Engsøen, Gyldensteen, hvor der blev set seks fugle et par gange i slutningen af februar. De fleste Sølvhejrer trækker til det sydlige Europa, så mon ikke der venter vores litauiske ven endnu ”en lille flyvetur”?