Sølvhejrer

Det er yderst vanskeligt at finde ud af, hvor mange Sølvhejrer der er på en lokalitet, specielt i et område med sivskove. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor Sølvhejrerne fra Arreskov Sø og Brændegård Sø overnatter. Det viser sig, at lige inden solen går ned, mødes Sølvhejrerne på lavvandede steder i de to søer. Efter at solen er gået ned, flytter de samlet til et nyt sted i søerne, for lidt senere at flyve til overnatning i træerne langs bredden.

Sølvhejrer, Brændegård Sø. Det kan være meget forskelligt, hvor mange Sølvhejrer der ses i løbet af en dag - fuglene kan skjule sig i rørene. Her er i hvert fald tre. Foto: Stoffer Jaeger.

Det gør det nemt at optælle alle de fugle, der er i en sø, da hejrerne jo kommer frem fra rørbevoksninger og andre gemmesteder ved søen.

Den dag, jeg talte ved Brændegård Sø, havde både Gunnar Jørgensen og Leif Sørensen været forbi og talt henholdsvis 8 og 12 Sølvhejrer. Jeg kunne tælle 21 Sølvhejrer. I den tid jeg var der, omkring en times tid inden solen gik ned til efter solnedgang, kom der ingen fugle tilflyvende fra andre lokaliteter.

Her ses 21 Sølvhejrer ved Brændegård S, tæl selv efter - det største antal, der er registreret der, hvilket er sket flere gange siden den 5. oktober i år. Kun Tryggelev Nor har kunnet mønstre et lignende antal, det var den 4. oktober. Foto: Leif Sørensen.

Mojn Erik Ehmsen