Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 3. september kl. 10 – 12

Rovfugletræk på Sydlangeland. Så er der gang i det store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå. Mange af småfuglene flyver rundt og spiser sig til energi, så de kan klare rejsen syd på. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

hvepsevage John Larsen 1
Foto: Hvepsevåge, John Larsen