Sortstrubet Bynkefugl - en art i fremgang

Af Søren Gjaldbæk

I gamle dage, hvor det som bekendt også var snedækket det meste af vinteren, var Sortstrubet Bynkefugl ganske sjælden i DOF Fyns område - frem til 1996 havde vi kun 13 fugle! Den blev taget af SU-listen i 1969. En bekendt, som vi lader være anonym, forlod en biologiforelæsning på universitetet for at se en Sortstrubet Bynkefugl, som undertegnede og Michael Mosebo Jensen havde fundet i Dalbybugten i slutningen af halvfemserne, det var en fugl, man virkelig gerne ville have i bogen! Siden har meget ændret sig, hvis man ikke får set en, er det fordi man satser på havelisten.

220323sortbynk18hansg

Sortstrubet Bynkefugl. 18. marts, Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagene fredag den 17. marts og lørdag den 18. marts - blev forrygende på Hindsholm set gennem sortbynkbriller, som ganske vist ikke forhandles hos optikerne. Der blev set mindst 15 fugle, herunder 3 par. Selv stod jeg på Horseklint om lørdagen med Kristoffer Hansen, der var så venlig at gøre opmærksom på to hanner, der sad ud til fællesstranden. De dryssede ret hurtigt mod Jøvet, vi fulgte dem det meste af vejen (i kikkert). En halv time senere sad der en ny fugl i busken lige ud for obsposten - også en han.

220323sortbynksg

Sortstrubet Bynkefugl, Fjordmarken, 13. august 2015. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den tog samme rute som de to første. Endnu en halv times tid senere sad to hanner i buskene helt ud til havet - nye? Det forekom mærkeligt, at de første skulle være taget hele ruten rundt om Fællesstranden og så tilbage igen. Der var i hvert fald tre hanner - senere blev der meldt to par fra Jøvet, og fra Fyns Hoved kunne Esben Eriksen melde om tre hanner, de to sad samme sted, som der havde været to fredag, så det har nok været gengangere. Der var altså mindst 8 - måske 10 - sortstrubede i Fyns Hoved-området - det skal man ellers til vestkysten eller Melby Overdrev for at matche.

220323sortbynkdata

Forekomst af Sortstrubet Bynkefugl i DOF Fyns område i perioden 2000-2021.

Kigger vi på de senere år, kan vi se, at forekomsten af Sortstrubet Bynkefugl for alvor tog fart efter 2014. Fra 2000 til 2014 var der 46 fund af 61 fugle - de 9, der blev set i 2012 var blandt andet resultat af vores første ynglefund - et par i Gråsten Nor fik 3 unger. En af fuglene fra 2003 var en - dengang ”kun” regnet som race, men i dag selvstændig art - Sibirisk Bynkefugl. De næste 7 år - 2015-2021 gav 88 fund af 127 fugle. Perioden gav også 11 ynglepar - de 9 på Ærø og Langeland, Fyn havde kun to - et fra Assens og et fra Nordfyn. 

220323sortbynkdiagram

Sidste år bekræftede tendensen - blandt andet 3 ynglepar - og i år har vi indtil videre haft 29 fugle, hovedparten på Hindsholm. Ud over trækfuglene har der, som mange vil vide, været en stationær fugl på Bjergkammer/Falsled-kanten fra den 23. december 2022 frem til 9. februar 2023, hvor den tilsyneladende havde fået nok. Fortsætter fremgangen ender det med, at vi får flere af de sortstrubede end af ”almindelig” Bynkefugl.