Splitterne vender hjem

Af Søren Gjaldbæk

Som nogen måske kan huske, lå landets 4. største i 2019 splitternekoloni på Siø. Der var 287 reder, og når man kørte forbi kunne man godt fornemme et voldsomt leben. Hvad man måske også husker er, at kolonien i 2020 aldrig kom rigtigt i gang på grund af tørlægning, den skandale kan man læse om her.

082221split2lk

Splitterne, Siøsundbroen, 26. august, 2021. Foto: Lars Kirk.

Vores flittige ringmærkningsgruppe ”Ringmærkning Fyn” satte ring på mange af ungerne, bl.a. den 14. juni 2019, hvor Jacob Sterup satte en hvid farverig på en ikke flyvefærdig unge - nummeret på plastikringen var og er ”L4J”, som man selv kan forvisse sig om ved at kigge på fotos i dette lille opslag. Den 23. juni var ternen stadig i kolonien - der er langt at gå, hvis man vil væk og ikke kan flyve. Det må den have lært, for den blev aflæst af Jacob Sterup den 19. juli 2019 på Lindholm, der ligger tæt ved Storeholm ud for Ristingehalvøen. Jacob har sikkert været ude for at mærke Rovterner.

082221split6lk

Afgang. Foto: Lars Kirk.

Den 26. august i år så Lars Kirk en lille bande Splitterner ved Siøsundbroen og så, at en af dem var ringmærket. Ud fra fotos var det ikke vanskeligt at aflæse ringen, og som man måske har gættet var det netop ”L4J”, som var vendt tilbage til sin fødeegn 2 år efter at den kom ud af ægget.

082221split7lk

Splitterne. Foto: Lars Kirk.

Hvor den har været i mellemtiden kan vi selvfølgelig ikke vide, men Splitternerne overvintrer langs den afrikanske vestkyst - nogle når helt til Sydafrika. Der er altså ret god sandsynlighed for, at fuglen har tilbagelagt strækningen tur/retur to gange - et forsigtigt gæt er at fuglen har fløjet mindst 4 gange 6000 km plus det løse! Man kan læse om Splitternens træk og genmeldinger her i Dansk Trækfugleatlas.

Vi må håbe på, at forholdene på Siø bedrer sig de kommende år, så vi igen kan få ynglende Splitterner der.

082221data

Data på Splitternen L4J fra Siø.