Spontantælling

Fjorten friske folk havde valgt at bruge 5 minutter lørdag den 23. maj mellem kl. 9 og kl. 10 til at deltage i spontantællingen efter konceptet i punkttælling 2.0, der for alvor søsættes til efteråret. Som det ses på kortet til højre fordelte deltagerne sig geografisk på samme måde som de daglige indberetninger fra det fynske - der er et ”stort, hvidt område” vestpå! Vi håber, at vi kan lokke flere til at deltage næste gang, også gerne folk på den del af Fyn!

Husrødstjert registreret fra ét punkt i Rudkøbing af Ole Goldschmidt - ikke denne fugl. Foto: Søren G. Nielsen.

Vi minder om, at man for at deltage udvælger sig ”et punkt” på en given lokalitet, og fra dette punkt registrerer man alle de fugle, som man ser eller hører indenfor fem minutter. De fleste deltagere havde som punkt valgt det sted, hvor de bor - så vi har i vidt omfang haft en boligbirdingpunkttælling, hvilket også afspejler sig i de registrerede arter. Det er helt i konceptets ånd, man gennemfører sin spontantælling, der hvor man nu er, når ånden kommer over en. Det giver sig selv, at de arter, man har mulighed for at registrere, i den grad afhænger af, hvor man placerer sig - spontantællinger skal medvirke til at registrere udbredelsen af alle vores fuglearter, så det er vigtigt, at der er deltagere på punkter, som ikke er placeret i trestjernede fugleområder.

Mursejler - en af de ”sikre arter” på undertegnedes punkt, jeg har den hver eneste dag i sæsonen - svigtede i de fem minutter tællingen stod på. I Rudkøbing var der 30. Foto: Tina Kirkegaard Hansen.

Når man gennemfører tællingen, kan det være ret irriterende, at arter, som man ved, er der, ikke viser sig. Personligt ved jeg, at Mursejler, Gærdesanger, Blåmejse, Musvit, Dompap og Tyrkerdue yngler, så de kan ses/høres fra mit punkt - og det sker dagligt - men i de fem minutter, jeg talte, viste de sig ikke. Det må blive næste gang. En art som Rødhals er set af samtlige boligbirdere, men ikke en af spontantællingerne gav denne art, der jo næppe kan kaldes sjælden.

Første halvdel af de registrerede arter.

Der blev i alt registreret 58 arter. Det blev konfirmeret, at Solsort og Ringdue forekommer ”alle vegne”, de blev registreret på henholdsvis 13 og 12 af de 14 lokaliteter. Munkens og Gransangerens sangaktivitet er høj for tiden - det blev bemærket på halvdelen af punkterne. Sjovt nok blev der ikke registreret en eneste rovfugl.

Anden halvdel af de registrerede arter.

Skulle der være fejl i opdateringen påtager undertegnede sig det fulde ansvar! Vi takker de, der deltog. Vi har kendskab til enkelte, der ikke kunne få adgang til DOF Basen, så deres tal er ikke med denne gang - det vil vi gerne hjælpe med til kommende tællinger. Endelig skal vi opfordre til, at flere deltager næste gang, vi laver en prøvetælling - den annonceres på denne side og i DOF Fyns facebook-gruppe.  Man kan med en ret lille indsats være med til at øge kendskabet til udbredelsen af vores fuglearter og til at følge, hvordan bestandene varierer, hold jer ikke tilbage.

Tekst: Søren Gjaldbæk.