Spontantælling 3

Tredje omgang af ”Fyn tæller sammen - hver for sig” afholdes lørdag den 20. juni. Vi tester 5-minutters tællinger, der er en del af DOF’s nye feltprojekt punkttælling 2.0, som for alvor introduceres kommende efterår. Man kan læse mere om projektet punkttælling 2.0 i det seneste nummer (maj) af Fugle & Natur. Af referatet fra sidste bestyrelsesmøde i DOF Fyn fremgår, at der på Fyn vil være møde med Thomas Vikstrøm den 17. september 2020. Et af formålene med 5-minutters spontantællinger er at få registreret arter, der går under radaren på de sædvanlige ynglefugletællinger, f.eks. nat- eller morgenaktive arter.  Derfor udvider vi tidsrummet til 0.00-23.59 - altså hele dagen - , så kan man også, hvis det er det, man vil, lave flere tællinger. Vi glæder os til at se, om vi får nye arter på banen. 

Sidste spontantælling gav i alt 7 Tornirisk fra 3 lokaliteter - måske vi får flere på lørdag den 20. juni. Denne fugl er fra Birkholm, søndag den 14. juni. Foto: Bjarne Nielsen.

Thomas Vikstrøm fra DOF, som står for punkttælling 2.0, skriver til os, at de er meget glade for vores spontantællinger - ”Vi kan bruge jeres data til at kvalificere vores metodevalg og eventuelt tilrette disse. Desuden kan vi bruge jeres resultater og formidling i vores egen formidling; bl.a. begynder årets lokale punkttællingsmøder omsider nu, og også i den sammenhæng kan vi gøre god brug af jeres smittende begejstring!” Så det er endnu en grund til at deltage - du skal bare afsætte 5 minutter og tælle på det sted, hvor du nu tilfældigvis opholder dig. Sidst var vi 29, der talte - 377 indberetninger af i alt 77 arter - det var rigtig fint, tak til alle, der deltog - man kan læse om det samlede resultat her. Lad os se, om vi kan leve op til det flotte resultat på lørdag - vi opfordrer alle til at deltage, hold jer ikke tilbage. Jo flere vi er med, jo flere lokalitetstyper får vi dækket.

Ved sidste spontantælling blev der hørt Gøg to steder - mon ikke den stadig kukker på lørdag? Foto: Mogens Hansen.

Vi repeterer reglerne: En 5 minutters spontantælling går ud på at vælge sig et sted på en given lokalitet og registrere alle de fugle, som man ser eller hører inden for 5 minutter. Alle lokaliteter  kan bruges! Observationerne føres ind i DOF Basen - retningslinjerne for indtastning er:

  • Alle 5-minutters-tællingerne indtastes i DOF Basen.
  • Start- og sluttidspunkt skal noteres.
  • Der skrives ”spontantælling” i notefeltet, så tællingerne efterfølgende kan udsøges.
  • Feltet med ”Alle fuglearter indtastes” (umiddelbart under feltet med ”Lokalitet”) afkrydses for at sikre, at alle identificerbare arter, der er set og hørt, er noteret og indtastet.

Skulle man have problemer med at få sin tælling indtastet, kan man henvende sig til os og få hjælp.

Vi bringer en oversigt om det samlede resultat her på siden en gang i løbet af uge 25.

Tekst: Søren Gjaldbæk.