Spontantælling 3 - resultat

Lørdag den 20. juni afholdt vi for tredje gang ”Fyn tæller sammen - hver for sig”. Vejrudsigten var noget skummel med udsigt til perioder med regn, så vi havde udvidet ”tælletiden” til hele døgnet for at give muligheder for at finde perioder med opholdsvejr. Første tælling startede 5.54, sidste sluttede 21.27. Der var ”kun” 26 deltagere - til gengæld var der nogle, der lavede flere tællinger, så da røgen var lettet, havde vi dækket 56 lokaliteter med i alt 777 indberetninger til DOF Basen, hvilket bidrog til, at denne lidt halvtriste junidag gav rekordmange indtastninger, 1128 i alt - en del af disse er observationer, som faldt uden for de 5 minutter, som en spontantælling varer.

Tårnfalke, set under spontantælling på Langeland. Foto: Jane Ditzel.

Det vil føre for vidt at vise samtlige observationer - de fleste kan ses på DOF Basen, klik her, enkelte observationer er meldt til undertegnede og indgår også i denne opdatering.

Vi har sorteret lidt i de indtastede data. Der blev i alt set 99 arter. Til højre kan man se placeringen af lokaliteterne, en liste over de indberettede arter samt på hvor mange af lokaliteterne, de blev registreret. Endelig er der en liste over alle arter, som optrådte på mindst 25% af lokaliteterne - ikke overraskende blev Solsort den hyppigst forekommende art, skarpt forfulgt af Ringdue. Herefter er der et pænt spring til nummer tre, Gransanger, som blev set eller hørt på godt 55% af lokaliteterne.

Knopsvane - en af 16 arter, som blev registreret under spontantælling ved Glisholm Sø. Foto: Søren Gjaldbæk.

De fleste observatører har talt på deres bopæl eller ikke ret langt derfra. Meget få har bevæget sig til trestjernede lokaliteter, så tællingerne burde afspejle forekomsten af de arter, som vi ”lever sammen med”. Michael Bjerregaard kandiderer til en flidspræmie for at dække 15 lokaliteter - mange af disse på det normalt ”underdækkede” Vestfyn. De fleste talte en gang, nogle få to eller tre gange.

Havørn, Glisholm Sø - den gjorde det nemt at tælle Grågæssene. Foto: Søren Gjaldbæk.

Personligt talte jeg ved "Dalum Havn" - den ligger ved Odense Å tæt ved papirfabrikken - og i min have. Lidt op af dagen greb spontaniteten mig, og jeg kørte til Glisholm Sø ved det kommende supersygehus i Odense - 5 minutter fra min bopæl. Jeg stod og talte en lille flok Grågæs, som pludselig strakte hals og sprintede ud i søen - der kom ganske vist en kondiløber forbi dem, men det er de vel vant til. Et kig op gav forklaringen, en flot gammel Havørn kom glidende henover søen. Man behøver åbenbart ikke at flytte sig langt for at opleve fine fugle. Da tællingen var slut, kom der selvfølgelig både Skarv, Gråkrage og Musvåge - de slap så for at blive noteret!

Grågås, Glisholm Sø, den ville være sikker på at blive talt med. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der skal lyde stor tak til den store opbakning, der har været til spontantællingerne, også fra de folk, som arbejder med DOF’s nye feltprojekt punkttælling 2.0, som er under udvikling. Vores data vil blive brugt i det videre arbejde.

Vi lader Jane Ditzel få de sidste ord:

Spontantællinger på en grå og til dels våd lørdag. 
Jeg havde tænkt mig, at lave flere tællinger i dag, men vejrudsigten så ikke for lovende ud, så planerne var sat lidt på stand-by.

Jeg lavede min havetælling kl. 6.28 - 6.33, men da det ikke regnede, besluttede jeg at lave et par tællinger på en omvej til brugsen.

Da der manglede vadefugle i tællingerne, havde jeg tænkt at tælle ved Strandby Strand og stranden ved Tranekær Fyr.

Men så langt kom jeg ikke. I Ravnebjerg Skov fik jeg øje på en natugle på en skorsten, så blev det til en spontan spontantælling her, hvor det bl.a. viste sig, at der var to Natugler.

Natugler. Foto: Jane Ditzel.

Videre mod Strandby Strand, som jeg igen ikke nåede, for minsandten om der ikke alligevel var unger i Tårnfalkekassen. Så det blev til endnu en spontan spontantælling.

Strandby Strand så lidt fuglefattig ud, men det var nu ikke tilfældet. Der var bl.a. o. 300 Stære, som øvede sig på sort sol over Strandby.

Stære. Foto: Jane Ditzel.

Da jeg nåede Tranekær Fyr var det begyndt at regne, men nu havde jeg fået blod på tanden, så jeg slog min fine fugleparaply op, og begav mig hen til den lille sø lidt syd for fyret, hvor jeg foretog dagens sidste tælling.

Efter tællingen så jeg en Storspove på stranden, og der var unger i Tårnfalkekassen på fyrvejen.Havde det ikke været for tællingerne, var jeg aldrig taget afsted i dag, men det blev en rigtig dejlig tur, med gode oplevelser.  Langeland 20.6.2020.

Tekst: Søren Gjaldbæk.