Spontantælling 5 - resultat

Årets sidste spontantælling løb af stablen den torsdag den 17. september, som opvarmning til temadagen om punkttælling 2.0, der blev afholdt på naturskolen Åløkkestedet fra klokken 14.00 og frem til 21.00. Der blev talt på 21 punkter - et enkelt punkt blev talt to gange, og vi havde en enkelt ny deltager. Det blev til i alt 204 indberetninger til DOF Basen af i alt 62 arter og en enkelt ubestemt fugl, men bestemt ikke den mindst spændende. Lars Tom-Petersen havde en Hede- eller Steppehøg ved Kalvehave på Ærø - for få år siden ville Steppehøg have været det mest usædvanlige, nu er Hedehøg ”den sjældne” kærhøg. Tak til alle, der gad være med.

Tinksmed, Holms Mose - en af de i alt 26 arter, der kun blev set på et punkt. Foto: Jane Ditzel.

Som det var tilfældet sidst er der meget ”spredt fægtning” - ingen arter ses på rigtig mange steder, som det ses af diagrammet til højre - forårstællingerne havde mange arter, som var ”udbredte”. Det kan selvfølgelig hænge sammen med valget af punkter, men er givetvis også et resultat af, at mange småfugle fører en mere tilbagetrukket tilværelse for tiden. Et kig i tabellen nedenfor afspejler vel næppe, at Grønirisk og Gulspurv er ganske almindelige fugle!

De forskellige arter, der blev registreret ved 5. spontantælling, fordelt efter hyppighed.

Jeg havde personligt en heldig havestund, da jeg talte - Spætmejse og Topmejse er fraværende store dele af året, men her i september kommer de jævnligt forbi. Senere tog jeg et smut til Odense Å’s udløb, hvor der, som så mange andre steder, lå en flok Canadagæs, 57 i alt, det er så vidt jeg husker første gang, jeg ser dem der. Det blev også til et enkelt eksotisk indslag - en Sortsvane - den er næppe kommet hertil ved egen kraft.

57 Canadagæs ved Odense Å’s udløb. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der skal lyde stor tak til alle, som har bakket op om vores spontantællinger - vi afventer nu, at DOF officielt starter punkttællingsprogrammet 2.0. Som det har været tilfældet tidligere, lader vi Jane Ditzel få det sidste ord:

”Jeg kørte først til Snage Strand. Der var absolut ingenting - ikke engang en strand, for det var meget højvandet. .
Så forsøgte jeg ved huset i Snage Skov. Der kunne jeg ikke se nogen fugle. Hørte nogle få, men kunne ikke identificere dem.
Videre til Holms Mose og det var straks mere interessant. Foruden Tinksmed og de fugle, som ses til højre, så jeg også Tårnfalk, Blishøne, Musvåge og Hvid Vipstjert. ”

Tekst: Søren Gjaldbæk.