Spontantællinger

Af Søren Gjaldbæk

Måske nogen har bemærket, at man siden den 1. marts, når man besøger DOF Basen kan se et nyt ikon på præsentationssiden af de enkelte observationer - ellers kan man se nedenfor

090323dofbasespontan

Som det ses, står der til højre for observatøren og uret et 5-tal. Det viser, at observatøren har udført en spontantælling, som er nyt tiltag under DOFs punkttællingsprogram. 5 tallet står for ”5 minutter” - uret viser tidsrummet, for eksempel 9.58-10.03.

En spontantælling kan udføres på et hvilket som helst sted, man skal blot i løbet af 5 minutter på en given lokalitet registrere alle de fugle, som man ser og/eller hører i perioden. Det skulle være til at overkomme!

Formålet er, at man på baggrund af spontantællingerne - især hvis der kommer mange - kan få et mere detaljeret kendskab til

  • Ankomsttidspunkt for vores trækfugle
  • Bestandstæthed for vores almindelige arter
  • Fordelingen af vores almindelige arter året igennem

Man kan læse mere om spontantællingerne i DOFs nyhedsbrev

Man indberetter sin spontantælling ved først at installere en app, som man kan have på sin telefon og/eller sin pc. Installation på pc gøres ved at logge ind på DOF Basen og under Bruger - Indtastning - Spontantælling. Her er der et link til installationen, og når det er gjort er man klar. Installation på android eller i-Phone er gennemgået grundigt på DOFs side om Spontantællinger. Her kan man også se, hvordan man indberetter sin tælling - det er ikke raketvidenskab.

090323skema

Man indberetter sin spontantælling som det ses ovenfor - første gang får man et link til installation af spontantællings app’en.

Som antydet ovenfor er det vigtigt, at der udføres mange spontantællinger, så der kan komme tilstrækkeligt mange data i spil. Mange er måske tilbøjelige til ikke at indberette og/eller tælle almindelige arter, som vi af den grund måske ikke har data nok om. Ved spontantællinger er fokus er ikke rettet mod sjælnere eller usædvanlige fugle på toplokaliteter, man laver spontantællinger i det landskab/omgivelser, som man nu færdes i, så vi kan få et samlet billede af vores fugleliv. Vi skal derfor opfordre alle til at deltage - det er en hurtig og nem måde at bidrage til vigtig viden om vores træk- og ynglefugle.