Stærene yngler - på Langeland - i vores have.

Af Johannes Hansen

Fra begyndelsen af april - tidspunktet varierer lidt, afhængig af hvornår vinteren slipper sit greb i naturen - til slutningen af maj, lægger Stærene 4-6 æg, udruger og opfodrer ungerne synkront! Stærene tilpasser æglægning og udrugning således, at æggene klækkes samtidig og ungerne forlader kasserne på stort set samme tidspunkt, inden for 2-4 dage. Der er selvfølgelig lidt forskel på i, hvor god kondition de enkelte par er, og dermed hvor hurtigt ungerne vokser: de unge og stærke er lidt hurtigere til at skaffe megen føde til ungerne (stankelbens- og andre larver, orme, insekter, snegle o.l.) end de helt nye og uerfarne og de gamle.

041221str1jh

Fodring kræver præcision. Foto: Tommy ”Post” Jensen.

Ca. 1 uges tid inden parrings- og redebygningsintensiteten tiltager begynder hunnerne at overnatte i kasserne - givetvis for at undersøge om stedet er sikkert nok, også om natten, idet nætterne har deres eget liv! Og hannerne mødes i de nærliggende høje trætoppe kort før solnedgang, inden de samlet drager afsted til et overnatningssted. De vender tilbage næste morgen kort efter solopgang og synger og kurtiserer hunnerne, og henter sammen med hunnen føde, på steder så tæt på som muligt. Det er parrenes fælles forberedelse til æglægning, udrugning og opfodring. Samtidig vogter hannen over hunnen, så hun ikke foretager sidespring! Hannen kurtiserer hunnen ved at hente redemateriale, og nærmest demonstrativt fremvise det, inden det lægges i kassen. Ligeledes lægger han friske blomster fra f.eks. kejserbusk eller vintergæk og krokus ind i kassen. Til slut bygger hun også med på reden!

041221strsg

På vej med redemateriale. Foto: Søren Gjaldbæk.

Udrugningen foretages overvejende af hunnen, men hannen afløser ind imellem, så hun kan komme ud og fouragere, få sig et bad og vedligeholde fjerdragten. Udrugningen varer ca. 12 dage. Ca. 1 døgn før det første æg klækkes bringer han mad ind til hunnen i kassen! De første gange jeg iagttog det, troede jeg, at nu var ungerne begyndt at klække, men ved nærmere iagttagelse, blev jeg klar over, at der var ingen æg klækket, men det var hunnen, der havde fået maden! Man er vel en god forsørger!

041221str5jh

Vi er sultne! Foto: Johannes Hansen.

Ungerne fodres med larver, biller, insekter små snegle o.l. men også jordbær og kirsebær senere på sæsonen for at tilføre væske. Opfodringen varer 18-22 dage. Det er virkelig en stor opgave, og op til 6-12 gange i timen bliver der bragt mad til de evigt gabende, sultne unger, og ligeledes fjernet klatter! Den sidste uge hænger ungerne én efter én med overkroppen ud af kassen, og ser den omgivende verden for første gang! Man kan høre, at de så også laver flyveøvelser inde i kassen, ligesom hannen også har indprentet dem sin sang og sine lyde, således at de kan genkende ham, og han dem! De voksne fodrer den første uge udelukkende egne unger, som de med usvigelig sikkerhed genkender, selv om de er i store flokke af unger.

041221str2jh

Friske blade bringes til kassen for at forhindre utøj. Foto: Tommy ”Post” Jensen.

Hannen foretager biologisk bekæmpelse af utøj, lus, lopper og mider, ved at hente friske urter og blade ind i kassen, f.eks. strandmalurt, små friske skud fra valnød og andre træer, gulerodstop m.v.  Ungerne bliver hentet fra kassen én efter én af enten hannen eller hunnen, og det er imponerende, at de blot hopper ud af kassen, ryster sig en gang, og er fuldt ud flyvedygtige med det samme! Den mindste unge er altid til sidst! De bliver så en efter en eskorteret til et mere sikkert sted et godt stykke vej herfra. Men hvis det blæser for voldsomt bliver de i buske og små træer omkring kassen, indtil blæsten har lagt sig. De første dage er ret farefulde for ungerne, som slet ikke kender til alle farer, men hele tiden skal være opmærksom på de voksnes advarselshvæs. Især spurvehøgen, som løbende har fulgt ynglested og udrugning, gør et indhug i bestanden!

041221str4jh

En ny verden iagttages. Foto: Tommy ”Post” Jensen.

Når ungerne har forladt kassen, færdes de af sikkerhedshensyn typisk sammen i flokke på helt op til 40-50 unger. Det er flotte formationer, men det kan både ses og høres, når de invaderer en have eller mark med kirsebær eller jordbær!