Stærens ankomst

I løbet af februar ankommer de første ynglende Stære til deres yngleplads på Langeland - vores have. Tidspunktet bliver tidligere og tidligere år for år pga. klimaforandringerne.

IMG 6981 edited 1

 Stærehannen synger lystigt, mens hunnen inspicerer kassen. Foto: Jane Ditzel

Det er som regel flokføreren, der ankommer først, ledsaget af 2 hunner. Han er førstevælger af Stærekasser, og tager altid den bedste kasse, den samme år for år: i toppen af en ca. 6 m høj krølpil, midt i haven og tættest på huset, hvor der er sikkert og trygt! Det var min først opsatte Stærekasse, som i 1998 blev beboet 2-3 dage efter opsætning i april, og det var med den min interesse og fascination af Stære blev vakt. Efter den har vi opsat 9 andre kasser rundt omkring i haven, ca. 4 m oppe. Stærene er stærkt sociale væsner og elsker at bo forholdsvis nært sammen og færdes i flok. Det øger deres sikkerhed og tryghed i forhold til fjender. Såkaldte ”Stærepæle” bliver dog sjældent  alle beboet. De bruger for meget energi på interne stridigheder. Der skal være min. 2 m mellem hver kasse.

IMG 6845 edited 1 Selv uden lyd er man ikke i tvivl om, at han er noget særligt. Foto: Jane Ditzel

Hvordan ved jeg, at det er flokføreren og den samme Stær, der ankommer først hvert år? Ikke 2 Stære er ens, der er forskelle i: udseende, adfærd og ikke mindst i sang! Den nuværende flokfører er kommet her i 4-5 år, og altid med 2 hunner. Nogen gange kan hunnerne godt forliges, og så lykkes det, at han er med til at opfodre begge hunners kuld. Andre gang er jalousien så stærk, at den ene hun fordrives af den anden, hvis de ikke kan indordne sig i status (”hakkeorden”), og han blander sig uden om, og vælger at fortrække! Han er ikke særlig stor og stærk, nærmest ret undselig! Han er nu ved at være en aldrende herre. Men hans sang er uovertruffen, han har op mod 20-30 forskellige temaer, imitationer af f.eks. Blishøne, Rørhøne, Vibe, Storspove og Småspoive, Fasan m.fl. Alt sammen stemmer han har hørt, hvor han fouragerer. Og det er åbenbart hans sang, der giver ham status.

Efter flokføreren ankommer flere andre Stære, både hanner og hunner, primært gengangere fra tidligere år, som kender haven og kasserne ud og ind! Hver han udvælger sig så en kasse eller 2 og gerne den samme som tidligere, som han forsvarer og synger i nærheden af. Senere kommer hunnerne så atter tilbage, når de er ved at være klar til at parre sig. Som regel er Stærene trofaste i deres partnervalg og holder sammen gennem hele livet. Men der sker også en naturlig udskiftning, ikke alle overlever! Parringen finder sted i umiddelbar nærhed af den valgte kasse, og det befrugtede æg lægges 1-2 døgn herefter, som regel om formiddagen den følgende dag. Normalt lægges 4-6 æg. Hvis en hun kan se sit snit til det, parrer hun sig i dølgsmål med en anden han, ligesom hun godt kan finde på i det skjulte at lægge et æg i et andet pars kasse. Det går godt, så længe kassens ejerhun ikke opdager det, men der er forskel i farvenuancen på den fremmede huns æg, og synderen bliver dermed afsløret, og ejerhunnen smider ægget ud af kassen! Den gik ikke! Gøgeadfærd: Kan man få andre til at gøre det hårde arbejde med udrugning, opfodring og pasning af ens unger, er det jo en smart måde at få videreført sine gener på!!

IMG 6973 edited 1

En Stær kigger vurderende på have og omgivelser - den er vist godkendt. Foto: Jane Ditzel

Ankomstperioden fra februar til april er en travl og aktiv periode for Stærene, hvor grundlaget for hele dette års ynglesæson lægges. Det er spændende at følge, og jeg bruge min. 1 time dagligt på at studere og registrere deres adfærd og aktiviteter. Det er både underholdende, stæren er en lystig ”fætter”, og stærkt vanedannende! Og der er næppe noget mere livsbekræftende end at følge fuglelivet i haven. Her skal tilføjes, at jeg bor i et helt almindelig parcelhuskvarter i den sydlige udkant af Rudkøbing, men har blot forsøgt at indrette haven, så den er fugle- og i særdeleshed Stærevenlig!

I den følgende periode april-maj udruges og opfodres 4-6 unger i første kuld – en særdeles hektisk og krævende periode, som kræver god kondition af de voksne ynglefugle.

Til slut en opfordring: Giv dig selv en naturoplevelse, og hjælp stæren med en bolig: opsæt en Stærekasse nu! Det er ikke for sent!

Tekst: Johannes Hansen