Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2021

Ringmærkergruppen Fyn følger op på sidste års Standardiseret Ynglefuglemærkning og driver ved fælles hjælp de 3 lokaliteter videre der også blev benyttet i 2020.

Lokaliteterne er:

  • Holmdrup Mose, ved Brudager, med Joakim Dybbroe som tovholder.
  • Lunget, ved Refsvindinge, med Michael Højgaard som tovholder.
  • Sydfyns Erhvervsforskole Tipsvænget, Svendborg, med Peter Teglhøj som tovholder.

Læs mere om projektet hos Danmark Ringmærkerforeningen og/eller hos EURING.

Gulspurv 010521 PT

Gulspurv. (Foto: Peter Teglhøj)

I hele projektperioden vil de fynske resultater løbende kunne følges på dette sted.

Resultaterne fra de fleste danske lokaliteter kan ydermere følges hos Danmark Ringmærkerforening.

oo0oo

Holmdrup Mose.

Af Joakim Dybbroe.

1. CES runde, 2/5-2021:

Det blev en god start på årets "Standardiseret Ynglefuglemærkning" i Holmdrup. Selv på trods af, at mange arter har forsinket ankomst i år!

CES Holmdrup 01

2. CES runde, 15/5-2021

Holmdrup 2 runde

3. CES runde, 24/5-2021

CES Holmdrup 24 5 2021

4. CES runde, 9/6-2021

CES Holmdrup 9 6 2021

5. CES runde, 16/6-2021

CES Holmdrup 16 6 2021

 

oo0oo

Lunget.

Af Michael Højgaard.

1. CES-runde, 2/5-2021:

Lunget 2.5

2. CES-runde, 14/5-2021:

Lunget 14.5

Dagens bedste fugl blev en Nattergal ringmærket på lokaliteten, juni 2018...

3. Runde: 24/5-2021:

Jeg fangede blandt andet den spanskmærkede løvsanger igen, så den er altså lokal ynglefugl.

Lunget 24.5

4. Runde: 30/5-2021:

Dagens fangst gav 24 fugle. Det startede med dis/tåge og dryppende træer, og det varede ved i 3 runder. Herefter var der fuld sol. Det har nok haft en betydning for dagens fangst, hvor halvdelen af nettene, de nordligste, ingen fugle gav de første 3 runder. Men ellers er 24 fugle meget normalt for runde 4.

4.runde 20210530

 5. Runde: 10/6-2021:

Så er 5.runde afsluttet og indtastet med 24 fugle, heraf hele 13 aflæsninger. Den spanske løvsanger nok en gang, samt første kærsanger og rørsanger. Herudover en gammel musvit, som ikke er mærket af mig her på Lunget.

5.runde 20210610

oo0oo

Sydfyns Erhvervsforskole

Af Hans Rytter & Peter Teglhøj
1. maj 2021 blev den 1. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Tipsvænget, Svendborg. I alt 33 fugle blev fanget, hvoraf 19 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 11 CES fugle blev aflæst. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

CES Svendborg 01

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

15. maj 2021 blev 2. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var koldt (8-10
grader) og med en nord-vesten vind på 5-7 m/s. De første timer var derfor forholdsvis stille ved nettene,
først på de sidste runder kom der mere gang i fuglene. I alt 40 fugle blev fanget, hvoraf 21 blev ringmærket,
2 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 17 CES fugle
blev aflæst herunder 2 løvsangere og 4 tornsangere der alle er vendt tilbage til deres ynglelokalitet efter
deres langdistancetræk. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige
arter fanget.

Svendborg 2CES runde

 

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj.
Resultatet af 3. CES-runde (22/5) ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev
gennemført 22. maj 2021 i 8-14 grader og en tiltagende syd-vestenvind fra morgenstunden (5-9 m/s). I alt blev 33 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket, 15 fugle blev aflæst, heraf 2 fugle var mærket uden for CES sæsonen, og derfor registre/res som nye CES fugle. Havesanger er for alvor vendt tilbage til CES området i løbet af den sidste uge og blev rundens topscorer med 7 fangede fugle, hvoraf 3 var ”gamle” kendinge fra 2019 og 2020. Resultatet af runden matcher sidste års fangst på samme tid.

Svendborg 3CES runde

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj
Resultatet af 4. CES-runde (31/5-2021) ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført i 12-20 grader, høj sol fra morgenstunden og med kun svag vind (1-2 m/s). I alt blev 29 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. Dejligt at se de første Kærsangere
havde indfundet sig på denne 4. runde.

CES 4 20210531

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard og Peter Teglhøj
5. CES runde ved Svendborg blev den runde hvor vi hidtil har fanget færrest fugle både i indeværende og tidligere CES år. 24 fugle blev det til, så vi havde ikke travlt. I 2019 og 2020 var fangsttallene på henholdsvis 52 og 44 fugle, dvs. en ca. 50% tilbagegang i denne periode i forhold til tidligere år. Forklaringen er svært at give pt., men et muligt bud er, at hovedparten af fuglene i CES området ruger, idet sangerne er ankommet noget senere i år. Endvidere har en del af de tidlige fugle måske måtte lægge om pga. af det voldsomme hagl og regnvejr der ramte meget lokalt Svendborg d. 28. maj. Tæt ved et af netstederne rugede en munk, men reden var ødelagt efter uvejret. Måske det har gjort sig gældende for en del andre etablerede reder. Af de 24 fugle der blev fanget blev 14 mærket og 10 aflæst. 3 af de aflæste fugle var fugle mærket udenfor CES sæsonen og blev derfor registreret som nye fugle for området. Kun en enkelt 1k fugl blev fanget – en ung rødhals.

CES5 Svendborg