Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2021

Ringmærkergruppen Fyn følger op på sidste års Standardiseret Ynglefuglemærkning og driver ved fælles hjælp de 3 lokaliteter videre der også blev benyttet i 2020.

Lokaliteterne er:

  • Holmdrup Mose, ved Brudager, med Joakim Dybbroe som tovholder.
  • Lunget, ved Refsvindinge, med Michael Højgaard som tovholder.
  • Sydfyns Erhvervsforskole Tipsvænget, Svendborg, med Peter Teglhøj som tovholder.

Læs mere om projektet hos Danmark Ringmærkerforeningen og/eller hos EURING.

Gulspurv 010521 PT

Gulspurv. (Foto: Peter Teglhøj)

I hele projektperioden vil de fynske resultater løbende kunne følges på dette sted.

Resultaterne fra de fleste danske lokaliteter kan ydermere følges hos Danmark Ringmærkerforening.

oo0oo

Holmdrup Mose.

Af Joakim Dybbroe.

1. CES runde, 2/5-2021:

Det blev en god start på årets "Standardiseret Ynglefuglemærkning" i Holmdrup. Selv på trods af, at mange arter har forsinket ankomst i år!

CES Holmdrup 01

2. CES runde, 15/5-2021:

Holmdrup 2 runde

3. CES runde, 24/5-2021:

CES Holmdrup 24 5 2021

4. CES runde, 9/6-2021:

CES Holmdrup 9 6 2021

5. CES runde, 16/6-2021:

CES Holmdrup 16 6 2021

6. CES runde, 25/6-2021:
Runden gennemførtes af Hans Rytter i perfekt vejr til ringmærkning. Helt vindstille! Fra morgenstunden letskyet, men midt på formiddagen kom solen frem og det blev varmt! Der blev fanget 6 ungfugle: 5 musvitter og 1 Rødhals.

CES Holmdrup 25 6 2021

7. CES runde, 1/7-2021:

CES Holmdrup 01 07 2021

8. CES runde, 14/7-2021:

CES Holmdrup 14 07 2021

9. CES runde, 28/7-2021:

CES Holmdrup 20210728

oo0oo

Lunget.

Af Michael Højgaard.

1. CES-runde, 2/5-2021:

Lunget 2.5

2. CES-runde, 14/5-2021:

Lunget 14.5

Dagens bedste fugl blev en Nattergal ringmærket på lokaliteten, juni 2018...

3. Runde: 24/5-2021:

Jeg fangede blandt andet den spanskmærkede løvsanger igen, så den er altså lokal ynglefugl.

Lunget 24.5

4. Runde: 30/5-2021:

Dagens fangst gav 24 fugle. Det startede med dis/tåge og dryppende træer, og det varede ved i 3 runder. Herefter var der fuld sol. Det har nok haft en betydning for dagens fangst, hvor halvdelen af nettene, de nordligste, ingen fugle gav de første 3 runder. Men ellers er 24 fugle meget normalt for runde 4.

4.runde 20210530

 5. Runde: 10/6-2021:

Så er 5.runde afsluttet og indtastet med 24 fugle, heraf hele 13 aflæsninger. Den spanske løvsanger nok en gang, samt første kærsanger og rørsanger. Herudover en gammel musvit, som ikke er mærket af mig her på Lunget.

5.runde 20210610

6. Runde: 24/6-2021:

Den 24.6 gennemførtes 6. runde her på Lunget, med 23 fangster, heraf 10 stk. 1K og 6 genfangster. 12 arter blev mærket, på en dag med stille og overskyet vejr de første 3 timer, før solen brændte igennem på de sidste 2 runder. En del jernspurve blev det til, og årets første Stor Flagspætte.

6 CES 20210624

 7. Runde: 1/7-2021:

Dagens fangst blev på 24 fugle. 13 unge fugle, 3 ældre fugle, samt 7 genfangster. Der blev ringmærket efter en våd nat, i overskyet vejr, og med tiltagende vind, med en retning der ikke påvirkede nettene synderligt. Det startede fint med mange 1K fugle. Men de sidste 3 runder gav desværre kun 11 fugle.

7 CES lunget 20210701

8. Runde: 15/7-2021:

Efter en lille uges ferie i Donaudeltaet, har jeg fået 8.runde indtastet. Det blev til 20 fugle efter et mindre skybrud om natten, og hvor træerne stadig dryppede fra morgenstunden. Solen kom, men blev aldrig helt gennemtrængende.

8.CES runde var ret kedelig med kun 6 arter repræsenteret. Det hjalp dog på humøret, at jeg sidst i lukkerunden fangede en belgisk gransanger, som også blev aflæst her på 1.runde i år. Således endnu en lokal ynglefugl med fremmed ring, som jeg kan følge i fremtiden.

8 CES lunget 20210715

9. Runde: 31/7-2021:
Det blev skuffende tal med kun 10 fugle. Vejret var fint og skyerne skyggede en del for solen. Vinden svag til en start, og sluttede af frisk. Men lige meget hjalp det. Lidt 1k fugle fra Rødhals, Munk og Musvit, men ellers forbavsende stille.

9 CES lunget 20210731

10. Runde: 7/8-2021:
Lørdag den 7.8 blev det til 24 fugle på Lunget. Efter regn om natten, var der en næsten helt vindstille morgen, hvor solen kun netop trængte igennem. Resultatet blev 24 fugle, (4 genfangster), årets første Korttået Træløber, og hele 3 acro'er, der ellers hidtil har været lidt fraværende i år.

10 CES lunget 20210808

11. Runde: 19/8-2021:
11 runde blev gennemført på rundens sidste mulige dag, med Hans Rytter som fugleudpiller, da jeg selv netop var blevet knæopereret. Dagen startede med fint ringmærkningsvejr, men efterhånden noget blæst og sol. Ikke mange fugle. 14 blev det til.

11 CES Lunget 20210819

 

12. Runde: 29/8-2021:
Så blev sæson 2021 afsluttet her på Lunget. Det regnede stadig lidt ved morgenstunden, så jeg startede en halv time senere, og den første runde gav kun 1 fugl. De næste runder var lidt bedre, en sløj afslutning på sæsonen lå lige for. Men så faldt der manna ned fra himlen. Et mejsetog var gået i et 12 meter net, der normalt ikke giver meget, og dertil en del andet godt. Sæsonen sluttede derfor med sved på panden, da også sidste runde, nu en anelse forsinket, gav pote. Mærkelig dag, men hvilken fin måde at slutte på. 30 fugle i alt. 12 CES lunget 20210830

oo0oo

Sydfyns Erhvervsforskole

Af Hans Rytter & Peter Teglhøj
1. maj 2021 blev den 1. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Tipsvænget, Svendborg. I alt 33 fugle blev fanget, hvoraf 19 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 11 CES fugle blev aflæst. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

CES Svendborg 01

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj

15. maj 2021 blev 2. CES runde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var koldt (8-10
grader) og med en nord-vesten vind på 5-7 m/s. De første timer var derfor forholdsvis stille ved nettene,
først på de sidste runder kom der mere gang i fuglene. I alt 40 fugle blev fanget, hvoraf 21 blev ringmærket,
2 aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. 17 CES fugle
blev aflæst herunder 2 løvsangere og 4 tornsangere der alle er vendt tilbage til deres ynglelokalitet efter
deres langdistancetræk. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige
arter fanget.

Svendborg 2CES runde

 

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj.
Resultatet af 3. CES-runde (22/5) ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev
gennemført 22. maj 2021 i 8-14 grader og en tiltagende syd-vestenvind fra morgenstunden (5-9 m/s). I alt blev 33 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket, 15 fugle blev aflæst, heraf 2 fugle var mærket uden for CES sæsonen, og derfor registre/res som nye CES fugle. Havesanger er for alvor vendt tilbage til CES området i løbet af den sidste uge og blev rundens topscorer med 7 fangede fugle, hvoraf 3 var ”gamle” kendinge fra 2019 og 2020. Resultatet af runden matcher sidste års fangst på samme tid.

Svendborg 3CES runde

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard & Peter Teglhøj
Resultatet af 4. CES-runde (31/5-2021) ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg, ses af skemaet nedenfor. Runden blev gennemført i 12-20 grader, høj sol fra morgenstunden og med kun svag vind (1-2 m/s). I alt blev 29 fugle fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. Dejligt at se de første Kærsangere
havde indfundet sig på denne 4. runde.

CES 4 20210531

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard og Peter Teglhøj
5. CES runde ved Svendborg blev den runde hvor vi hidtil har fanget færrest fugle både i indeværende og tidligere CES år. 24 fugle blev det til, så vi havde ikke travlt. I 2019 og 2020 var fangsttallene på henholdsvis 52 og 44 fugle, dvs. en ca. 50% tilbagegang i denne periode i forhold til tidligere år. Forklaringen er svært at give pt., men et muligt bud er, at hovedparten af fuglene i CES området ruger, idet sangerne er ankommet noget senere i år. Endvidere har en del af de tidlige fugle måske måtte lægge om pga. af det voldsomme hagl og regnvejr der ramte meget lokalt Svendborg d. 28. maj. Tæt ved et af netstederne rugede en munk, men reden var ødelagt efter uvejret. Måske det har gjort sig gældende for en del andre etablerede reder. Af de 24 fugle der blev fanget blev 14 mærket og 10 aflæst. 3 af de aflæste fugle var fugle mærket udenfor CES sæsonen og blev derfor registreret som nye fugle for området. Kun en enkelt 1k fugl blev fanget – en ung rødhals.

CES5 Svendborg

 

Af Hans Rytter, Michal Bjerregaard og Peter Teglhøj.
6. CES runde ved Svendborg blev gennemført d. 26. juni 21. Kun 26 fugle blev fanget, hvoraf 17 blev mærket og 9 aflæst. 1k fuglene begynder at fylde mere, domineret af unge rødhalse og gransangere. Årets første gulbug blev mærket, men området mangler det samme niveau af sangere sammenlignet med tidligere år.

CES6 Sv 20210626 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.
3. juli 2021 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen lå på 15-19 grader og vinden på 4-5 m/s. 35 fugle blev fanget hvoraf 17 (49%) var 1k fugle. 25 fugle blev mærket, 10 fugle var genfangster og blev aflæst. 9 af aflæsningerne var tidligere CES fugle fra 2020 og 2021, mens 1 fugl registreres som ny CES fugl da den var mærket udenfor CES sæson 2020. I alt 15 forskellige arter blev fanget i 7. periode. De 35 fugle fanget i denne periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89). Sangerne – specielt gransanger, tornsanger, kærsanger og munke mangler, men det kolde forår og de senere ankomster kan betyde at ungfugle af disse arter først kommer i de næste runder.

CES7 20210703

 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
8. CES runde blev afviklet i Svendborg d. 12. juli 21. Vi havde forventet at denne runde måtte blive ”større”, grundet de få ungfugle i de forrige runder. Dette blev imidlertid ikke tilfældet – kun 27 fugle blev fanget, hvor 63 % var ungfugle (1k).

Sammenlignet med tidligere år er det en reduktion på ca. 50% fangede fugle i 8. runde. Samlet blev der fanget 12 forskellige arter.

CES8 sv 20210712

 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
22. juli 2020 blev 9. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole ved Svendborg. 40 fugle blev fanget hvoraf 28 (70%) var 1k fugle. I alt blev 29 fugle mærket og 11 aflæst. En af de aflæste fugle, en Gulspurv, er mærket tidligere udenfor CES perioden, og registreres derfor som ny CES fugl. Antal arter var 11 i denne runde.

CES9 sv 20210726

Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
10. CES ringmærkningsrunde blev gennemført d. 4. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Af de 30 fugle der blev fanget var 20 (67%) 1k fugle og de resterede 10 fugle var adulte. 5 fugle blev aflæst. Antallet af fugle i 10. periode ligger ca. 32% lavere sammenlignet med 10. periode i 2019 og 2020.

CES10 sv 20210804

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.
11. CES ringmærkningsrunde blev gennemført d. 14. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg.

Vi ramte det absolut laveste antal fugle fanget i CES sammenhæng – kun 17 fugle. Af disse var 13 nymærkninger domineret af 1k ungfugle. 4 fugle blev aflæst, heraf en Tornsanger (4k+) mærket i 2019.

Sammenlignet med 11. periode i 2019 og 2020 hvor antal fangede fugle var henholdsvis 43 og 39 fugle, viser at niveauet af fugle i perioden ligger på ca. 41% af tidligere års fangster. Det har været et udfordrende år for ynglefuglene på Svendborg CES sitet.

CES11 sv 20210814

 Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.
12. og sidste CES ringmærkningsrunde i år blev gennemført d. 22. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Igen et lavt antal fugle – kun 19 fugle fanget på 6 timer.

CES12 sv 20210827

Dette betyder, at 2021 fangsttallet ender på 353 fugle, hvilket svarer en samlet reduktion på ca. 42% i forhold til de foregående år (2019 og 2020).

Mange arter er gået betragteligt tilbage i antal herunder sangerne

Gulbug (- 89%),
Løvsanger (-69%),
Gransanger (-56%),
Tornsanger (-56%),
Kærsanger (-44%)
Munk (-40%).

Fremgang ses hos
Gærdesanger (+300%)
Havesanger (+13%).

Mejserne klarer sig ikke bedre;
Blåmejse (-26%),
Musvit (-52%),
Sumpmejse (-89%).

Arter som stillits, tornirisk, dompap, jernspurv og solsort oplevede ligeledes kraftige reduktioner på henholdsvis -60%, -93%, -52%, -54% og -43%.

Rødhals, rødstjert og sangdrossel var arter der klarede sig bedre end tidligere år med fremgange på henholdsvis 27%, 200% og 45%.

Samlet set blev 2021 et yngleår hvor væsentlig færre ynglefugle indfandt sig i løbet af de første forårsmåneder. Dette kombineret med vanskelige yngleforhold, med en særdeles kold og våd maj, kraftige hagl- og regnbyger må have haft indflydelse på ungeproduktion og ynglesucces hos mange af arterne.

I de 3 år CES har kørt i Svendborg er der fanget 37 forskellige arter. I 2021 blev artsantallet 25 (-21%) mod tidligere års 31-32 arter, så diversiteten i området faldt ligeledes. Fangsttal for 2019-2021 ses af nedenstående tabel.

CES 19 21 sv