Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2023

"Standardiseret Ynglefuglemærkning" (CES) er en standardiseret europæisk metode til at følge bestandsudviklingen for vore almindelige småfuglearter. Læs mere om protokollen hos EURING. Metoden indgår som et vigtig element i den almindelige naturovervågning.

I Danmark drives der i indeværende år 7 lokaliteter fordelt over hele landet. Fyn deltager med 2 lokaliteter:

  • "Lunget" - mellem Ørbæk og Refsvindinge - med Michael Højgaard som tovholder.
  • "Svendborg" - med Peter Teglhøj som tovholder

Der skal ringmærkes 12 gange på hver lokalitet, fordelt i 10-dages perioder, fra primo maj til ultimo august. Hver besøg begynder en ½ time før solopgang, og strækker sig over 6 timer. Derudover kommer netopstilling, netnedtagning, vedligeholdelse af netbaner, kontorarbejde, ferieafløsning m.m., så de fleste af ringmærkergruppens medlemmer er involveret i aktiviteterne.

Fangsterne kan løbende følges hos Danmarks Ringmærkerforening.